Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Vallitseva tilanne on
lisännyt vuokra-asumisen kiinnostavuutta

Markkinapulssi tutkii -kyselyn tulokset (vko 41–43 2023)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyllä jälleen vuokra- ja asumisoikeusasunnon hankinta-aikeita, niiden ajankohtaa ja vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnonvaihto suunnitelmiin. Yli puolella asunnon hankintaa suunnittelevista vallitseva tilanne ei vaikuta asunnonvaihto suunnitelmiin, ja yli puolelle asunnonvaihto on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy. Aiempaa useammalla vallitseva tilanne on lisännyt vuokra-asumisen kiinnostavuutta omistusasumiseen verrattuna.

Vuokra-asunnon hankintaa suunnitteli nyt 71 % vastaajista (maaliskuussa 73 % ja lokakuussa 2022 67 %) ja asumisoikeusasunnon hankintaa 10 % vastaajista (maaliskuussa 9 % ja lokakuussa 2022 11 %). Asunnon hankintaa suunnittelevista yli puolelle hankinta on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy. Osuus kasvoi maaliskuusta ja oli samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Yli puolella asunnon hankintaa suunnittelevista vallitseva tilanne ei vaikuta asunnonvaihto suunnitelmiin. Asunnon hankintaa suunnittelevista 38 %:lla vallitseva tilanne vaikuttaa kyllä tai ehkä (maaliskuussa 36 %, lokakuussa 2022 39 %). Eniten vallitsevalla tilanteella arvioivat olevan vaikutusta alle 25-vuotiaat ja vähiten 65 vuotta täyttäneet.

Vaikutus näkyy selvästi yleisimmin ja aiempaa useammin edullisemman vuokra- tai asumisoikeusasunnon etsimisenä (nyt 56 %, maaliskuussa 50 %, lokakuussa 2022 49 %). Aiempaa useammin vaikutus näkyy myös vuokra-asunnon etsimisenä omistusasunnon sijaan, joka nousi nyt toiseksi yleisimmäksi tavaksi (nyt 23 %, maaliskuussa 16 %, lokakuussa 2022 19 %).

Vallitseva tilanne on lisännyt aiempaa useammalla vuokra-asumisen kiinnostavuutta omistusasumiseen verrattuna. Nyt 27 % vastaajista arvioi kiinnostuksen lisääntyneen (maaliskuussa ja lokakuussa 2022 22 %). Osuus oli sama sekä vuokra-asunnossa että omistusasunnossa asuvilla.

Suurin osa asunnon hankintaa suunnittelevista on nykyisessäkin tilanteessa valmiita etenemään asunnonvaihdon eri vaiheissa.

Asunnon hankintaa suunnittelevista (suluissa maaliskuun ja lokakuun 2022 luvut):
75 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (maaliskuussa 72 %, lokakuussa 2022 74 %)
64 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (63 %, 64 %)
• Vuokra-asuntoa etsivistä 71 % on valmis tekemään vuokrasopimuksen (69 %, 70 %)
• Asumisoikeusasuntoa etsivistä 61 % on valmis tekemään asumisoikeussopimuksen (63 %, 50 %)

Vuokra-asuntoa etsivistä 47 % kokee sopivan asunnon löytämisen olevan hankalaa. Vain 8 % kokee löytämisen helpoksi. Useammin vuokra-asunnon löytämisen hankalaksi kokevat 35-44-vuotiaat ja alle 25-vuotiaat, yksinhuoltajat, yksin asuvat, vähintään 4h+k kokoista asuntoa etsivät ja pientaloasuntoa etsivät

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Vuokraovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 11. kysely toteutettiin 11.-23.10.2023 ja siihen vastasi 1 458 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.