Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Vallitseva tilanne vaikuttaa aiempaa harvemmalla asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin

Markkinapulssi tutkii -kyselyn tulokset (vko 47-48 2023)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyllä jälleen asunnon osto- ja myyntiaikeita, niiden ajankohtaa ja vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Tuoreiden tulosten mukaan osto- ja myyntiaikeissa ei tapahtunut isoa muutosta syyskuuhun verrattuna. Vuoden takaiseen verrattuna ostoaikeet olivat lähes samalla tasolla, mutta myyntiaikeet kasvoivat selvästi. Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin harvemmalla kuin vielä syyskuussa.

Omistusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnittelevien osuus oli nyt 44 % vastaajista (syyskuussa 42 % ja marras-joulukuussa 2022 43 %). Myymistä suunnittelevien osuus oli nyt 30 % vastaajista (syyskuussa 31 % ja marras-joulukuussa 2022 26 %).

Ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy nyt useammalle kuin syyskuussa ja vuosi sitten (nyt 35 %, syyskuussa 32 % ja marras-joulukuussa 30 %). Asunnon myymistä parhaillaan tai lähiaikoina suunnittelevien osuus laski vähän syyskuusta ja oli vuoden takaisella tasolla (nyt ja vuosi sitten 27 %, syyskuussa 30 %). Aiempaa useammalle myyminen on ajankohtaista vasta myöhemmin kuin vuoden sisällä (nyt 27 %, syyskuussa 24 %, marras-joulukuussa 2022 25 %).

Sijoitusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli 12 % vastaajista (samoin syyskuussa, marras-joulukuussa 2022 13 %). Sijoitusasunnon ostamisen ajankohta on nyt aiempaa harvemmalle heti kun sopiva asunto löytyy (nyt 28 %, syyskuussa 34 % ja marras-joulukuussa 2022 34 %). Aiempaa useammalle ajankohta on siirtynyt vasta myöhemmäksi kuin seuraavan vuoden aikana (nyt 29 %, syyskuussa 24 % ja marras-joulukuussa 2022 27 %).

Asunnon ostamista ja myymistä suunnittelevista, jotka ovat ottamassa asuntolainaa, lähes puolet ei ole valmis ostamaan uutta asuntoa ennen vanhan myymistä.

Vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttaa nyt harvemmalla asunnon ostosuunnitelmiin kuin syyskuussa. Nyt 33 % (syyskuussa 39 %, marras-joulukuussa 2022 31 %) sanoo tilanteen kyllä vaikuttavan ja lisäksi 25 % (28 %, 29 %) ehkä vaikuttavan suunnitelmiin. Vallitsevan tilanteen vaikutus näkyy nyt yleisimmin asumiskustannuksiltaan ja myyntihinnaltaan edullisemman asunnon etsimisenä. Asunnon ostamisen siirtämisenä vaikutus näkyy harvemmalla kuin syyskuussa. Niille, joilla vallitseva tilanne ei vaikuta ostosuunnitelmiin, yleisimmin syynä sille on, että oma taloudellinen tilanne on hyvä tai tarve asunnonvaihdolle on akuutti elämäntilanteen muutoksen takia.

Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt harvemmalla myös asunnon myyntisuunnitelmiin kuin syyskuussa. Nyt 34 % (syyskuussa 40 %, marras-joulukuussa 2022 30 %) sanoo tilanteen kyllä vaikuttavan ja lisäksi 22 % (24 %, 24 %) ehkä vaikuttavan suunnitelmiin. Vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisenä myöhemmäksi.

Kysyimme asunnon ostamista suunnittelevilta, mikä kysytyistä muutoksista vaikuttaisi eniten heidän halukkuuteensa tehdä asuntokaupat heti sopivan asunnon löydyttyä. Korkojen nousun loppuminen vaikuttaisi edelleen eniten halukkuuteen tehdä asuntokaupat heti sopivan asunnon löydyttyä (nyt 25 %, syyskuussa 29 %).

Selvitimme myös, miten Euribor-korkojen kehitys vaikuttaa asunnon ostoa suunnittelevien valmiuteen ostaa asunto. Korkojen pienikin lasku lisää ostajien valmiutta tehdä kaupat. 12 kk Euribor-koron laskiessa n. 3,0-3,5 % tasolle 35 % lainaa ottavista asunnon ostajista sanoo olevansa valmis ostamaan asunnon. Aiempaa useampi sanoi nyt, ettei Euriborin tasolla ole vaikutusta valmiuteen ostaa asunto (nyt 21 %, syyskuussa 13 %). Moni (nyt ja syyskuussa 27 %) ei edelleenkään osaa sanoa millä korkotasolla he ovat valmiita ostamaan asunnon.

Asunnon ostajat etsivät yleisimmin 3-4h+k kokoista asuntoa. Asuntotyypeistä etsitään nyt lähes yhtä usein omakotitaloa (48 %) ja rivi-, pari- tai erillistaloasuntoa (47 %). Kerrostaloasuntoa etsii 42 %. Myytävät asunnot vastaisivat varsin hyvin kysyntään koon ja asuntotyypin osalta. Myyntiin suunnitellaan laitettavaksi yleisimmin 3-4h+k kokoisia asuntoja. Myytävä asunto on yleisimmin kerrostaloasunto (36 %), mutta moni suunnittelee myös omakotitalon (33 %) ja rivi-, pari- tai erillistaloasunnon myymistä (29 %).

Selvitimme tällä kertaa myös, miten paljon asunnon ostajat aikovat yrittää tinkiä ostettavan asunnon hintapyynnöstä, kun he löytävät sopivan asunnon ja kuinka paljon asunnon myyjät ovat valmiita tinkimään myytävän asunnon hintapyynnöstä saadakseen asunnon kaupaksi. Ostajat aikovat yleisimmin yrittää tinkiä asunnon hintapyynnöstä 10 % (29 %). Asunnon myyjät ovat puolestaan yleisimmin tarvittaessa valmiita tinkimään hintapyynnöstä 5 % (23 %) tai alle 5 % (23 %). Lähimpänä ostajien ja myyjien näkemykset ovat omakotitalojen kohdalla. Niiden kohdalla myyjistä lähes yhtä moni olisi valmis tinkimään alle 5 %:n sijaan ostajien kanssa saman 10 %.

Myynnin ollessa ajankohtaista suurin osa (63 %) aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Asunnon ostoa suunnittelevien valmius edetä asunnonvaihdossa aina tarjouksen tekemiseen ja asuntokaupoille asti jäi vähän syyskuusta, mutta oli edellä vuodentakaista tilannetta.

Asunnon ostoa suunnittelevista (suluissa syyskuun 2023 ja marras-joulukuun 2022 luvut):

64 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (64 %, 63 %)
62 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (65 %, 59 %)
42 % on valmis käymään lainaneuvotteluita ja ottamaan lainaa (44 %, 41 %), 30 % ei tarvitse asuntolainaa (25 %, 33 %)
59 % on valmis tekemään tarjouksen (63 %, 55 %)
55 % on valmis tekemään asuntokaupat (58 %, 51 %)

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 21. kysely toteutettiin 24.11.-4.12.2023 ja siihen vastasi 2 509 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: