Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Moni siirtää edelleen asunnon ostamista ja myymistä, ja odottaa korkojen pientäkin käännettä alaspäin

Markkinapulssi tutkii -kyselyn tulokset (vko 35-37 2023)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyllä jälleen asunnon osto- ja myyntiaikeita, niiden ajankohtaa ja vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Tuoreet tulokset kertovat, että ostoaikeet eivät juuri kasvaneet kesäkuusta ja olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten. Myyntiaikeet sen sijaan kasvoivat niin kesäkuusta kuin vuoden takaisesta. Ostamisen ja myymisen ajankohta on nyt harvemmalla heti. Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt aiempaa useammalla asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin ja siirtää niiden ajankohtaa myöhemmäksi. Pienikin käänne koroissa alaspäin tulee kuitenkin lisäämään asuntokaupoille valmiiden määrää selvästi.

Omistusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnittelevien osuus oli nyt 42 % vastaajista (kesäkuussa 41 % ja syyskuussa 2022 42 %). Myymistä suunnittelevien osuus oli nyt 31 % vastaajista (kesäkuussa 27 % ja syyskuussa 2022 29 %).

Ostamisen ja myymisen ajankohta on nyt harvemmalla heti. Asunnon ostamista suunnitellaan nyt aiempaa useammin seuraavan vuoden aikana tai myöhemmin. Aiempaa harvemmalle ostaminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy (nyt 32 %, kesäkuussa 40 %, syyskuussa 2022 35 %). Asunnon myymistä parhaillaan tai lähiaikoina suunnittelee nyt harvempi kuin kesäkuussa, mutta useampi kuin vuosi sitten (nyt 30 %, kesäkuussa 34 %, syyskuu 2022 24 %).

Sijoitusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli 12 % vastaajista. Heistä 34 prosentille ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy.

Asunnon ostamista ja myymistä suunnittelevista, jotka ovat ottamassa asuntolainaa, yli puolet ei ole valmis ostamaan uutta asuntoa ennen vanhan myymistä.

Vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttaa nyt aiempaa useammalla asunnon ostosuunnitelmiin. Nyt 39 % (kesäkuussa 30 %, syyskuussa 2022 29 %) sanoo tilanteen kyllä vaikuttavan ja lisäksi 28 % (30 %, 32 %) ehkä vaikuttavan suunnitelmiin. Vallitsevan tilanteen vaikutus näkyy nyt yleisimmin ostamisen siirtämisenä (49 %) sekä myyntihinnaltaan (44 %) ja asumiskustannuksiltaan (43 %) edullisemman asunnon etsimisenä. Erityisesti lapsiperheet miettivät ostamisen siirtämistä. Niille, joilla vallitseva tilanne ei vaikuta ostosuunnitelmiin, yleisimmin syynä sille on, että oma taloudellinen tilanne on hyvä, ei ole asuntolainaa ja on varallisuutta käytettäväksi asunnon ostamiseen. 

Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt aiempaa useammalla myös asunnon myyntisuunnitelmiin. Nyt 40 % (kesäkuussa 31 %, syyskuussa 2022 27 %) sanoo tilanteen kyllä vaikuttavan ja lisäksi 24 % (21 %, 24 %) ehkä vaikuttavan suunnitelmiin. Vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisenä myöhemmäksi.

Kysyimme asunnon ostamista suunnittelevilta, mikä kysytyistä muutoksista vaikuttaisi eniten heidän halukkuuteensa tehdä asuntokaupat heti sopivan asunnon löydyttyä. Korkojen nousun loppuminen vaikuttaisi edelleen eniten halukkuuteen tehdä asuntokaupat heti sopivan asunnon löydyttyä (nyt 29 %, kesäkuussa 28 %, maaliskuussa 27 %).

Selvitimme nyt myös, miten Euribor-korkojen kehitys vaikuttaa asunnon ostoa suunnittelevien valmiuteen ostaa asunto. Pienikin käänne koroissa alaspäin lisää selvästi ostajien valmiutta tehdä kaupat. 12 kk Euribor-koron laskiessa n. 3,0-3,5 % tasolle 41 % lainaa ottavista asunnon ostajista sanoo olevansa valmis ostamaan asunnon. Moni (27 %) ei osaa sanoa millä korkotasolla he ovat valmiita ostamaan asunnon.

Muutos tilantarpeessa on pääasiallisin syy asunnon myymiselle (43 %). Asunnon ostoa suunnittelevista 45 % etsii nykyistä isompaa asuntoa ja 27 % pienempää asuntoa. Yleisimmin etsitään 3-4h+k kokoista asuntoa ja omakotitaloa. Myös myyntiin suunnitellaan laitettavan yleisimmin 3-4h+k kokoisia asuntoja, yleisimmin kerrostaloasuntoja, mutta myös pientaloja. Myynnin ollessa ajankohtaista suurin osa (61 %) aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Asunnon ostoa suunnittelevien valmius edetä asunnonvaihdossa aina tarjouksen tekemiseen ja asuntokaupoille asti pysyi lähes kesäkuun tasolla ja oli vähän edellä vuodentakaista tilannetta.

Asunnon ostoa suunnittelevista (suluissa kesäkuun 2023 ja syyskuun 2022 luvut):
64 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (69 %, 67 %)
65 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (65 %, 64 %)
44 % on valmis käymään lainaneuvotteluita ja ottamaan lainaa (46 %, 43 %), 25 % ei tarvitse asuntolainaa (29 %, 30 %)
63 % on valmis tekemään tarjouksen (63 %, 60 %)
58 % on valmis tekemään asuntokaupat (60 %, 55 %)

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 20. kysely toteutettiin 1.-13.9.2023 ja siihen vastasi 2 432 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: