Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Aiempaa useampi ei ole valmis ostamaan uutta asuntoa ennen vanhan myymistä

Markkinapulssi tutkii -kyselyn tulokset (vko 22-24 2023)

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyllä jälleen asunnon osto- ja myyntiaikeita, niiden ajankohtaa ja vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Tuoreet tulokset kertovat asunnon ostamista ja myymistä suunnittelevien osuuden laskeneen maaliskuusta, mutta suunnitteleville vaihdon ajankohta on pysynyt lähihetkessä. Vallitseva tilanne vaikuttaa edelleen monella ostosuunnitelmiin ja aiempaa useampi etsii nyt myyntihinnaltaan edullisempaa asuntoa.

Omistusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnittelevien osuus laski syksyn 2022 tasolle (nyt 41 % vastaajista, maaliskuussa 46 %, syyskuussa 2022 42 %). Myös myymistä suunnittelevien osuus laski loppuvuoden 2022 tasolle (nyt 27 % vastaajista, maaliskuussa 30 %, marras-joulukuussa 2022 26 %).

Asunnon ostamista ja myymistä suunnitteleville sen ajankohta on kuitenkin pysynyt lähihetkessä. Asunnon ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy 40 prosentille ostoa suunnittelevista (maaliskuussa myös 40 %, marras-joulukuussa 30 %) ja asunnon myyminen parhaillaan/lähiaikoina 34 prosentille myyntiä suunnittelevista (maaliskuussa 33 %, marras-joulukuussa 27 %).

Sijoitusasunnon ostamista jollain aikavälillä suunnitteli 11 % vastaajista. Heistä 32 prosentille ostaminen on ajankohtaista heti kun sopiva asunto löytyy.

Asunnon ostamista ja myymistä suunnittelevista aiempaa useampi ei olisi valmis ostamaan uutta asuntoa ennen vanhan myymistä. Kesäkuussa 2021 vielä 54 % oli valmis ostamaan uuden asunnon ennen vanhan myymistä, kun nyt enää 39 % olisi valmis toimimaan samoin.

Vallitseva tilanne (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttaa edelleen monella asunnon ostosuunnitelmiin. 59 prosentilla ostamista suunnittelevista tilanne vaikuttaa kyllä tai ehkä (maaliskuussa 58 %, marras-joulukuussa 60 %). Vallitsevan tilanteen vaikutus näkyy nyt yleisimmin myyntihinnaltaan edullisemman asunnon etsimisenä (45 %). Seuraavaksi yleisimmin vaikutus näkyy asumiskustannuksiltaan edullisemman asunnon etsimisenä (44 %) ja ostamisen siirtämisen miettimisenä (42 %).

Vallitseva tilanne vaikuttaa edelleen yli puolella myös asunnon myyntisuunnitelmiin. 52 prosentilla myymistä suunnittelevista tilanne vaikuttaa kyllä tai ehkä (maaliskuussa 51 %, marras-joulukuussa 54 %). Vaikutus näkyy yleisimmin myynnin siirtämisenä myöhemmäksi (55 %).

Kysyimme asunnon ostamista suunnittelevilta, mikä kysytyistä muutoksista vaikuttaisi eniten heidän halukkuuteensa tehdä asuntokaupat heti sopivan asunnon löydyttyä. Korkojen nousun loppuminen vaikuttaisi eniten halukkuuteen tehdä asuntokaupat heti sopivan asunnon löydyttyä (28 %, maaliskuussa 27 %). Asuntojen hintojen muutoksen tasaantuminen vaikuttaisi 11 prosentilla (maaliskuussa 11 %) ja inflaation laantuminen myös 11 prosentilla (maaliskuussa 9 %).

Muutos tilantarpeessa on pääasiallisin syy asunnon myymiselle (37 %). Yleisimmin myyntiin ollaan nyt laittamassa kerrostaloasuntoa ja kolmiota. Myynnin ollessa ajankohtaista suurin osa (62 %) aikoo antaa asunnon kiinteistönvälittäjälle myytäväksi.

Asunnon ostoa suunnittelevien valmius edetä asunnonvaihdon eri vaiheissa pysyi maaliskuun tasolla ja oli selvästi syksyä 2022 korkeammalla tasolla.

Asunnon ostoa suunnittelevista (suluissa maaliskuun 2023, marras-joulukuun 2022 ja syyskuun 2022 luvut):

69 % on etsinyt asuntoa entiseen tapaan tai aktiivisemmin (maaliskuussa 70 %, marras-joulukuussa 2022 63 %, syyskuussa 2022 67 %)
65 % on käynyt tai voisi käydä asuntoesittelyissä (70 %, 59 %, 64 %)
46 % on valmis käymään lainaneuvotteluita ja ottamaan lainaa (46 %, 41 %, 43 %), 29 % ei tarvitse asuntolainaa (29 %, 33 %, 30 %)
63 % on valmis tekemään tarjouksen (64 %, 55 %, 60 %)
60 % on valmis tekemään asuntokaupat (60 %, 51 %, 55 %)

Aikaisempien Markkinapulssi tutkii -kyselyidemme tulosartikkelit löydät täältä >

Markkinapulssi tutkii -kyselyt selvittävät Etuovi.comin kävijöiden asunnonvaihtoaikeita nykytilanteessa. Tämä vuorossaan 19. kysely toteutettiin 31.5.-13.6.2023 ja siihen vastasi 2 404 Etuovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää.

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: