Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Myyntikohteiden kustannustiedot KKV:n suositusten mukaisiksi

Tavoitteena läpinäkyvä, ymmärrettävä ja vertailtava tieto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut uuden suosituksen kuluttajille suunnatusta markkinoinnista koskien uudiskohteita, joihin kohdistuu asuntokohtaista taloyhtiölainaa ja joiden markkinoijana on rakennuttaja, rakennusliike, kiinteistönvälitysliike tai muu elinkeinonharjoittaja. Suositusten tavoitteena on luoda selkeyttä ja läpinäkyvyyttä kohteen kulurakenteeseen, sekä helpottaa vertailua eri kohteiden välillä.

Näet KKV:n suositukset kokonaisuudessaan täältä >

Suositusten jalkauttaminen käytäntöön on suuri ponnistus, joka koskettaa kaikkia välitysalan toimijoita Suomessa. Mahdollisimman yhteneväisen ja selkeän toteutustavan suunnittelu onkin tehty yhteistyössä KVKL:n johtaman työryhmän toimesta. Työryhmässä on Etuovi.comin lisäksi ollut mukana muiden asumisen markkinapaikkojen, välitysjärjestelmien, rakennusliikkeiden, kiinteistönvälitysyritysten sekä KKV:n edustajia.

Viime kädessä suositusten mukaisten tietojen toimittaminen näkyy myyntikohteen markkinoijan arjessa.

Mikä muuttuu?

Suositusten mukaisten tietojen näkyminen Etuovi.comissa vaikuttaa seuraaviin kohdesivun osioihin: Hinta ja kustannukset (Hinta, Valinnainen vuokratontti, Vastike) sekä Taloyhtiö (Tontin omistus, Lisätietoa tontin omistuksesta, Tontin vuokraaja).

Jotta uudistuksen mukaiset tiedot tulevat näkyviin kohdesivuille, on vastaavien tietokenttien lisäyksiä alettu tehdä myös eri välitysjärjestelmiin (esim. KIVI Kiinteistönvälitysjärjestelmä, OviPro).

Näin suositukset näkyvät Etuovi.comissa:

Hinta

Hinnat näytetään jatkossakin järjestyksessä: myyntihinta, velkaosuus, velaton hinta, sekä neliöhinta.

Uudistukset:

1. Mahdollinen valinnainen vuokratontin lunastushinta kyseiselle asunnolle näytetään selkeästi omana rivinään hintojen yhteydessä.

2. Uusi osuus ”Lisätietoa velkaosuudesta”, mahdollistaa suositusten mukaisten tietojen näkymisen: 

– Lainan maksuaika
– Viitekorko
– Marginaali tai kiinteä korko
– Millä korkotasolla pääomavastikkeen määrä on laskettu
– Miten viitekoron ja marginaalin muutokset vaikuttavat pääomavastikkeeseen

3. Uusi osuus ”Kohde on yhtiölainoitettu” näkyy KKV:n suositusten mukaisesti vain uudiskohteille, joihin kohdistuu velkaosuutta.

Valinnainen vuokratontti

Jos kohteella on valinnainen vuokratontti, näytetään tiedot omassa osiossaan. Tiedot näkyvät myös silloin, kun osuus on jo lunastettu.

Uudistukset:

4. Uusi osuus ”Lisätietoa tontin lunastuksesta” mahdollistaa seuraavien suositusten mukaisten tietojen näkymisen:

 Osakkaan oikeus lunastaa asunto-osakkeisiin kohdistuva tontin osuus taloyhtiölle.

– Minkä ajankohdan mukaisesti lunastushinta on laskettu, ja jos kyse on arviosta, tieto siitä ja arviossa käytetyistä oletuksista.
 
– Tontin osuuden lunastukseen liittyvät muut tiedot, kuten lunastusajankohta, lunastukseen liittyvät muut kustannukset, lunastuksen vaikutus tontin osuuden vuokravastikkeeseen sekä lunastushinnan korotus- ja muut ehdot tai näiden tietojen sijainti esimerkiksi ”Lisätietoa >>” -linkkiä hyödyntämällä.

Vastike

Vastikkeet jaotellaan jatkossa erikseen lyhennysvapaan aikaiselle jaksolle, ja lyhennysvapaan jälkeiselle ajalle.

Uudistukset:

5. Uusi osuus ”Vastikkeet lyhennysvapaa -kaudella” mahdollistaa suositusten mukaisen tiedon näkymisen lyhennysvapaasta jaksosta, ja sen mukaisista vastikkeista.

6. Uusi osuus ”Vastikkeet pp.kk.vvvv alkaen:” mahdollistaa suositusten mukaisen tiedon näkymisen mahdollisen lyhennysvapaan jakson jälkeisistä vastikemaksuista.

7. Uusi osuus ”Lisätietoa vastikkeista” mahdollistaa suositusten mukaisen tarkennuksen näkymisen vuokravastikkeen maksun vaikutuksista lunastushintaan, vastikkeen korotus- ja muista ehdoista sekä erityisvastikkeen tarkemmasta sisällöstä. 

Lisätietoa >>” -linkin avulla on mahdollista ohjata tarkastelemaan esimerkiksi vuokravastikkeen ehtoja tarkemmin.

Taloyhtiö

Taloyhtiötietoihin lisätään tarkempaa tietoa valinnaisesta vuokratontista ja siitä, onko tontti lunastettu.

Uudistukset:

9. Uusi osio ”Lisätietoa tontin omistuksesta” mahdollistaa suositusten mukaisen tiedon näkymisen maanvuokraussopimuksen saatavuudesta ja erillisen linkin lisäyksen esim. suoraan maanvuokraussopimukseen.

Tarvitseeko yrityksesi tarkemman teknisen kuvauksen suositusten mukaisten tietojen lisäämisestä aineistoon? Katso ohjeet täältä >

Voit myös ottaa yhteyttä asiantuntevaan asiakastukeemme >

Näin muutokset näkyvät Oikotien asuntoilmoituksissa >

Vinkkaa jutusta myös kollegallesi: