Asumisen mediatiedot

Asumisen mediatiedot

Kysyntä- ja tarjontamittareiden seuranta

Etuovi.comin valtakunnallinen asuntomarkkinakatsaus

8.1.2024 Vahtien määrän kasvu voi tarkoittaa asuntomarkkinan piristymistä lähitulevaisuudessa

Loka- ja marraskuussa markkinointiajat näyttivät jo kääntyvän laskuun. Markkinointiaika oli kuitenkin joulukuussa ennätyspitkä, käytettyjen asuntojen osalta keskimäärin 98 päivää. Yksittäiset pitkän markkinointiajan kuukaudet voivat myös tarkoittaa, että pitkään myynnissä olleita asuntoja on päätynyt kauppoihin ja se nostaa keskimääräistä markkinointiaikaa. Kevättä kohti mennessä keskimääräiset markkinointiajat yleensä lyhenevät, joten seuraavat kuukaudet näyttävät, mihin markkina kehittyy tämän mittarin suhteen.

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä uusia myytäviä asuntoja tuli 9 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktiivisia kohteita oli kuitenkin 2 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna, eli pidentyneet markkinointiajat pitivät myynnissä olevien kohteiden määrän runsaana. Uuteen vuoteen kuitenkin astuttiin aiempaa pienemmällä myynnissä olevien kohteiden määrällä, sillä poistuneita kohteita oli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden loppua kohti piristynyt kaupankäynti pienensi aktiivisten kohteiden määrää tuntuvasti.

Kysyntämittarien suhteen näyttää siltä, että asuntoja enemmänkin odotetaan myyntiin kuin että selailtaisiin nykyistä tarjontaa: hakujen määrässä oli laskua (-16 %), mutta uusien hakuvahtien määrässä oli hurjaa kasvua (+63 %) vuoden takaiseen verrattuna. Kun uusia kohteita on viime aikoina tullut myyntiin aiempaa vähemmän, on moni asunnonetsijä siis nähnyt parhaaksi jäädä odottamaan myyntiin tulevia asuntoja. Tämä voi tarkoittaa sitä, että jos myyntiin tulee sopivia asuntoja, asuntomarkkinat piristyvät lähitulevaisuudessa.

Kävijöitä on riittänyt myös loppuvuonna ja jouluviikollakin, jolloin on aina koko vuoteen nähden vähiten kävijöitä. Silloinkin asuntojen ilmoituksia vieraili katsomassa 742 000 eri ihmistä (lähde: FIAM Etuovi.com ja Vuokraovi.com reach vko 51/2023) https://fiam.fi/tulokset/

Marras-joulukuussa tehty Markkinapulssi tutkii –kysely kertoi, että vuoden takaiseen verrattuna ostoaikeet olivat lähes samalla tasolla, mutta myyntiaikeet kasvoivat selvästi. Myyntiin näyttää olevan tulossa haluttuja perheasuntoja, kyselyn mukaan yleisimmin 3-4h+k kokoisia asuntoja. Lue tarkemmat tutkimustulokset täältä >

Markkinapulssi-viestintä perustuu useisiin eri datalähteisiin. Mikäli havaitsemme datassa virheitä päivitysten yhteydessä, päivitämme tiedot myös edellisten tilastojen osalta. Oikaisuista kerrotaan kunkin kvartaalin tilannekatsauksessa EDIT-merkinnällä. 

Markkinapulssi -tilannekatsaus päivittyy kvartaaleittain.

Tuoreimmat alueelliset tiedot asuntomarkkinasta löydät Etuovi.comin Asuntomarkkinat ja hinnat –sivuilta.

Ajankohtaiset tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät jatkossakin Etuovi.comista:  

– Kaikki tiedotteet https://etuovi.com/mediatieto/artikkelit/ 
– Asuntomarkkinatieto alueittain https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat  
– Ajankohtaiset artikkelit https://www.etuovi.com/koti/teema/asuntomarkkinat/ 

4.10.2023 Keskimääräinen markkinointiaika on kasvanut. Uusien kohteiden tarjonnan puute hankaloittaa markkinan piristymistä.

Käytettyjen asuntojen keskimääräinen markkinointiaika jatkoi syyskuussa kasvuaan edellisiin kuukausiin verrattuna. Markkinointiajan mediaani oli nyt 96 päivää, kun se vuotta aiemmin oli 63 päivää. Asunnon myyminen kestää siis keskimäärin yli kuukauden pidempään vuoden takaiseen verrattuna.

Pitkät markkinointiajat pitivät myös Etuovi.comin aktiivisten myytävien kohteiden määrän korkeana, vaikka uusia myynti-ilmoituksia julkaistiin syyskuussa vähemmän kuin elokuussa tai vuotta aiemmin.

Ostajan markkinat siis jatkuvat, mutta siitäkin huolimatta Etuovi.comissa tehtyjen hakujen (-11 %) sekä yhteydenottojen (-8 %) määrät laskivat vuoden takaiseen verrattuna. Uusien tehtyjen asuntovahtien määrät saattavat kuitenkin antaa toivoa tulevasta käänteestä asuntomarkkinoilla. Syyskuussa tehtiin nimittäin 43 prosenttia enemmän uusia vahteja kuin vuosi sitten. Ennätystasolla olevat vahtimäärät kielivät patoutuneesta kysynnästä, ja jos markkinoille tulee sopivia asuntoja myyntiin, tästä voi olla apua ketjuuntuneiden asuntokauppojen purkaantumisessa.

Positiivista on, että Etuovi.comissa on edelleen runsaasti kävijöitä, ja viikossa sivustolla vierailee keskimäärin yli 800 000 eri kävijää eli eri asunnonhakijaa (lähde: Suomen virallinen internet-yleisöjen tavoittavuutta mittaava FIAM-mittaus). Myynnissä olevat asunnot ja asuntomarkkinat siis kiinnostavat edelleen, mutta asunnonvaihdon paras ajankohta mietityttää monia.

Tilanne näkyy myös tuoreen Markkinapulssi tutkii –kyselymme tuloksissa. Selvitämme kyselyn avulla Etuovi.comin kävijöiden asunnon osto- ja myyntiaikeita, niiden ajankohtaa ja vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan asunnon ostoa suunnittelevien osuus pysyi kesäkuun sekä vuoden 2022 syyskuun tasolla. Asunnon myyntiä suunnittelevien osuus puolestaan kasvoi sekä kesäkuusta että vuoden takaisesta. Vallitseva tilanne vaikuttaa nyt aiempaa useammalla asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin ja siirtää niiden ajankohtaa myöhemmäksi. Lue tarkemmat tutkimustulokset täältä >

3.7.2023: Pitkät markkinointiajat kertovat edelleen ostajan markkinoiden jatkumisesta

Etuovi.comissa on kuluneen vuoden aikana ollut selkeästi enemmän aktiivisia ilmoituksia verrattuna vuoden takaiseen. Uusia myytäviä asuntoja on kuitenkin julkaistu vähemmän, mikä näkyy selkeästi pidentyneissä markkinointiajoista. Asuntomarkkinoiden haasteisiin ei siis vielä näy helpotusta.

Markkinointiajat näyttivät keväällä jo hetken verran lyhenemisen merkkejä, mutta touko- ja kesäkuun aikana kehitys oli päinvastaista. Jos katsotaan puhtaasti vuoden toista kvartaalia, olivat markkinointiajat keskimäärin lyhyemmät verrattuna tammi–helmikuuhun. Viime kuukausien keskimääräinen markkinointiaika oli kuitenkin yli kuukauden pidempi kuin samaan aikaan vuonna 2022.

Näiden tilastojen perusteella näyttää siltä, että asunnoille on edelleen vähemmän kysyntää kuin edeltävinä vuosina, mikä näkyy myös Etuovi.comissa tehtyjen hakujen määrissä. Toisen kvartaalin aikana tehtyjen hakujen määrä oli 13 % pienempi kuin samaan aikaan viime vuonna.

Kiinnostus myytäviä asuntoja kohtaan on kuitenkin runsasta, sillä Etuovi.comin kävijämäärät ovat pysyneet korkealla. Esimerkiksi viikoilla 21–24/2023 Etuovi.com tavoitti keskimäärin 885 000 eri kävijää / viikko. (lähde: Suomen virallinen internet-yleisöjen tavoittavuutta mittaava FIAM-mittaus).

Aktiivisten hakuvahtien määrä oli toisella kvartaalilla 8 % suurempi kuin vuosi sitten, mutta uusia vahteja on tehty vähemmän. Runsaasta tarjonnasta huolimatta osa ostajista on siis edelleen jäänyt tarkkailemaan markkinaa. Suurin osa kysynnästä kohdistuu edelleen omakotitaloihin, ja sen jälkeen rivitaloasuntoihin.

Selvitimme kesäkuussa Markkinapulssi tutkii -kyselyllä asunnon osto- ja myyntiaikeita, niiden ajankohtaa sekä vallitsevan tilanteen vaikutusta asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Tuoreiden tulosten mukaan asunnon ostamista ja myymistä suunnittelevien osuus laski maaliskuusta. Positiivista on kuitenkin se, että ostamista ja myymistä suunnittelevilla vaihdon ajankohta on pysynyt lähihetkessä.

Vallitseva tilanne vaikuttaa edelleen monella myös ostosuunnitelmiin ja aiempaa useampi etsii nyt myyntihinnaltaan edullisempaa asuntoa. Asunnon ostamista ja myymistä suunnittelevista aiempaa useampi ei ole valmis ostamaan uutta asuntoa ennen vanhan myymistä. Lue lisää tutkimustuloksista täältä >

12.4.2023: Asuntomarkkinat piristymässä – markkinointiajat lyhentyneet koko alkuvuoden ajan

Kiinnostusta myytäviin asuntoihin on runsaasti, mikä näkyy Etuovi.comin kävijämäärissä. Maaliskuun lopulla, viikolla 13 Etuovi.com tavoitti lähes 870 000 eri kävijää (lähde: Suomen virallinen internet-yleisöjen tavoittavuutta mittaava FIAM-mittaus). Markkinatilanne on kuitenkin hyvin erilainen kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä Etuovi.comissa tehtiin myytävien asuntojen hakuja yli kymmenyksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia vahteja tehtiin yli viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktiivisia vahteja oli 6 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä osoittaa, että ostajat kuitenkin seuraavat myyntiin tulevia asuntoja.

Uusia myynti-ilmoituksia on tullut alkuvuodesta vähemmän kuin aikaisempien vuosien vastaavina kuukausina. Vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla julkaistiin 8 % vähemmän uusia asuntojen myynti-ilmoituksia kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuussa myynti-ilmoituksia julkaistiin kuitenkin selkeästi enemmän kuin tammi- tai helmikuussa. Ilmoitusmäärien kehitys toistaakin aiempien vuosien kaavaa, jossa tarjonta alkaa kasvaa kevään korvilla.

Aiempaan verrattuna tarjonnan määrä on pysynyt ostajan kannalta hyvällä tasolla myös siksi, että markkinointiajat ovat nyt pidemmät kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla aktiivisia asuntojen myynti-ilmoituksia oli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Keskimääräisessä markkinointiajassa on kuitenkin tapahtunut selkeä käänne alkuvuoden aikana, jolloin markkinointiaika on alkanut lyhentyä. Käytettyjen asuntojen markkinointiajan mediaani oli maaliskuussa kolme viikkoa lyhempi kuin tammikuussa. Tämä on hyvä muutos erityisesti asunnon myyjän kannalta, vaikka markkinointiaika onkin edelleen keskimäärin paljon pidempi kuin aiempien vuosien vastaavana ajankohtana.

12.1.2023: Aktiivinen asunnonetsintä hiljentyi, kasvanut tarjonta kiinnostaa kuitenkin edelleen

Etuovi.com mittarit kertovat, että ostajat eivät olleet yhtä aktiivisia ostamaan asuntoa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä kuin aiemmin, mutta kiinnostusta myytäviin asuntoihin on edelleen runsaasti. Tarjonnan vähyys ei ole samanlainen pullonkaula kuin aiemmin, ja vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla tuli myyntiin 3 prosenttia enemmän asuntoja kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja suunnilleen saman verran kuin vuoden 2019 vertailujaksolla. Pidentyneet markkinointiajat lisäävät myynnissä olevien kohteiden määrää entisestään.

Aktiivisten asuntovahtien määrä on ennätystasolla ja niitä oli vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Uusia vahteja tehtiin kuitenkin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tässä valossa aktiivisten vahtien kokonaismäärän kasvu selittyy myyntiin tulevien asuntojen seuraamisesta jo olemassa olleiden vahtien avulla.

Myytävien asuntojen hakuja tehtiin yli viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13 prosenttia enemmän.

Myös Etuovi.comin korkeat kävijäluvut kertovat kiinnostuksesta myytäviin asuntoihin. Esimerkiksi vuoden 2022 viimeisellä viikolla (vk 52) Etuovi.comissa vieraili yli 800 000 eri kävijää (lähde: Suomen virallinen internet-yleisöjen tavoittavuutta mittaava FIAM-mittaus). Runsaat kävijämäärät eivät kuitenkaan näy yhteydenottopyyntöjen määrissä, vaan niissä tapahtui peräti 39 prosentin pudotus vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja laskua oli myös vuoteen 2019 nähden. Osa ostajista on siis jäänyt tarkastelemaan markkinatilannetta, vaikka osa on myös valmiina tekemään ostopäätöksiä sopivan asunnon osuessa kohdalle.

Selvitimme Markkinapulssi tutkii -kyselyssä, miten asunnon ostoa ja myyntiä suunnittelevat arvioivat vallitsevan tilanteen (Venäjän hyökkäys, korkojen nousu ja voimakas inflaatio) vaikuttavan heidän osto- ja myyntisuunnitelmiinsa. Vaikutus on pysynyt lähes syyskuun tasolla eikä ole kasvanut vastaavasti kuin kesäkuun ja syyskuun välillä tapahtui. Edelleen kuitenkin suurin osa on valmiita etenemään asunnonvaihdon eri vaiheissa ja 51 % ostoaikeissa olevista on valmis tekemään asuntokaupat (syyskuussa 55 %, kesäkuussa 60 %).

Omistusasunnon ostamisen ja myymisen ajankohta on aiempaa useammalla siirtynyt tapahtuvaksi seuraavan vuoden aikana tai myöhemmin. Aiempaa harvemmalla ostaminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy (nyt 30 %, syyskuussa 35 %, kesäkuussa 46 %). Myös asunnon myyminen on aiempaa useammin ajankohtaista vasta seuraavan vuoden aikana tai myöhemmin. Lue tarkemmat tutkimustulokset täältä >

Ostajien harkitsevaisuus asuntokaupoilla näkyy myös markkinointiaikojen pidentymisinä. Syyskuusta lähtien keskimääräinen markkinointiaika on ollut pidempi kuin vuosien 2020 ja 2021 vastaavina kuukausina.

Aiemmin markkinalla vallinnut epäsuhta tarjonnan ja kysynnän välillä on taittunut ja markkinat suosivat nyt ostajaa. Erityisesti ensiasunnon ostajilla on nyt hyvät mahdollisuudet tehdä harkittuja ostopäätöksiä. Pidentyneet markkinointiajat tarkoittavat ostajan kannalta mahdollisuutta tutustua ostettavaan kohteeseen rauhassa, vertailla tarjontaa sekä mahdollisesti tehdä pyyntihintaa selkeästi alempia tarjouksia.

18.10.2022: Kysynnän ja tarjonnan pitkäaikainen epäsuhta näyttää tasaantuvan

Uusimman Markkinapulssi-kyselyn sekä tärkeimpien mittareidemme valossa vallitseva tilanne Venäjän hyökkäyksen, voimakkaan inflaation sekä korkojen nousun myötä vaikuttaa nyt asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin aiempaa enemmän. On huomionarvoista, että kaksi viime vuotta (2020–2021) olivat kaikin puolin poikkeuksellisia, mikä näkyi markkinatilastoissa poikkeuksellisen korkeina lukuina. Nykytilan vertailu edelliseen vuoteen ei yksistään tuo realistista kuvaa markkinatilanteesta ja siksi lisäämme vertailukohteeksi myös vuoden 2019 Q3:n. 

Vuoden kolmannella kvartaalilla Etuovi.comissa tehtyjen asuntohakujen määrä pysyi korkealla tasolla. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hakujen määrissä oli laskua, mutta vuoden 2019 Q3:n verrattuna hakumäärät olivat sitä vastoin kasvaneet. Uusia vahteja tehtiin -23 % vähemmän vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna, mutta taso pysyi samana vuoden 2019 kolmanteen kvartaaliin verrattuna. Myös yhteydenottopyyntöjen määrä on pysynyt korkealla tasolla. Vaikka laskua viime vuoden vastaavaan aikaan oli -27 %, lähetettiin liidejä +3 % enemmän verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Aktiivisten vahtien määrä oli vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna nousussa +8 % ja +57 % vuoden 2019 aikaan verrattuna. Aktiivisten vahtien määrän kasvu viittaa siihen, että asuntoa tosissaan etsivät eivät ole vielä löytäneet sopivaa kotia, mutta jatkavat aktiivisesti etsintää. 

Kolmas kvartaali näytti myös varovaisen positiivisia muutoksia kysynnän ja tarjonnan pitkäaikaisen epäsuhdan välillä. Asuntotyypeittäin tarkasteltuna kaikista hauista eniten haettiin edelleen omakotitaloja 56 %, toiseksi eniten rivitaloasuntoja 25 % ja kolmanneksi eniten kerrostaloasuntoja 19 %. Vaikka julkaistuista kohteista eniten julkaistiin kerrostaloasuntoja 56 %, näytti omakotitaloista julkaistujen kohteiden määrä kasvaneen hieman, vuosien 2021 ja 2019 samaan ajankohtaan verrattuna, ollen 26 % kaikista julkaisuista asuntokohteista. Myös huoneluvuittain tarkasteltuna isompien asuntojen (4h ja 5h -asunnot) julkaisumäärät olivat hienoisessa kasvussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Tarjonnan positiivinen muutos käy ilmi niin ikään tuoreimman Markkinapulssi-kyselytutkimuksemme tuloksista, joiden mukaan yleisimmin myyntiin ollaan laittamassa kolmioita sekä sitä isompia asuntoja ja tasaisesti eri asuntotyyppejä. Uusien julkaistujen asuntojen määrä olikin viime vuoden kolmanteen kvartaaliin verrattuna kasvussa 7 % (-3 % 2019).  

Kyselymme valossa suurin osa liikkeellä olevista asunnon ostajista on valmis etenemään asunnonvaihdon eri vaiheissa vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Epävarmojen ja ei etenevien osuus on kuitenkin kasvanut kesäkuuhun ja maaliskuuhun verrattuna. Lue koko kyselymme tulokset tarkemmin täältä > 

6.7.2022: Isompien asuntojen kauppa käy nyt kuumana – neliöillä ja viisiöillä lyhyimmät markkinointiajat

Venäjän hyökkäys, voimakas inflaatio sekä korkojen nousu tekivät toisesta kvartaalista poikkeuksellisen. Kysyimme Etuovi.comin käyttäjiltä miten vallitseva tilanne vaikuttaa heidän asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiinsa. Markkinapulssi –kyselyn tulosten mukaan myyntisuunnitelmat olivat jopa vuoden takaiseen kesäkuuhun verrattuna kasvussa. Katso kyselyn tarkemmat tulokset täältä > 

Toisen kvartaalin keskimääräiset markkinointiajat olivat kaikkein lyhyimmät (reilu kuukausi) 4- ja 5-h asunnoissa ja kaikkein pisimmät yli 5-h asunnoissa. Yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli 52 päivää. Kysyntää oli siis erityisesti isommille asunnoille. 

Huhti–kesäkuun aikana Etuovi.comissa oli 1,7 % vähemmän aktiivisia asuntojen myynti-ilmoituksia kuin vuotta aiemmin. Erityisesti pudotusta oli ns. pihallisissa asunnoissa: rivitaloasunnoissa 9,5 % sekä omakotitaloissa 8,0 %.  Kerrostaloasuntojen ilmoituksia oli 2,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Pihallisissa asunnoissa oli vuoden 2022 toisella kvartaalilla myös lyhyet markkinointiajat: omakotitalojen ilmoitukset poistuivat palvelusta keskimäärin 37 päivässä, rivitaloasuntojen 35 päivässä ja paritalojen 27 päivässä. Sen sijaan kerrostaloasuntojen ilmoitukset poistuivat keskimäärin 53 päivässä eli niiden keskimääräinen markkinointiaika oli yli pari viikkoa pidempi kuin omakotitaloilla. 

Jos tarkastellaan samoja tilastoja vain Uudenmaan kohteista, olivat pihallisten asuntojen keskimääräiset markkinointiajat lyhyitä: paritaloasunnoissa 16 päivää, rivitaloasunnoissa 17 päivää, omakotitaloissa 23 päivää, ja kerrostaloasunnoissa 34 päivää. Asuntokaupoilla on saanut olla melko ripeä! 

Etenkin isompien asuntojen ostamista on siis jatkettu samaan tahtiin – sopivan tultua markkinoille, on se myös ostettu. Yksiöiden ostohalu on sen sijaan hieman vähentynyt. 

Markkinointiajan mediaani huoneluvuittain kohteen poistumisajan mukaan.

Kesäkuussa Etuovi.com ja Vuokraovi.com tavoittivat Suomen virallisen internet-yleisöjen tavoittavuutta mittaavan FIAM-mittauksen mukaan keskimäärin 954 000 eri kävijää viikossa. Kävijämäärän taso pysyi erinomaisena kesäkuun helteistä ja juhannuksesta riippumatta. (Lähde: FIAM-mittaus, reach eri kävijöitä, vko 22-26 2022) 

7.4.2022: Asunnon myyntiaikeissa hienoista kasvua – Venäjän hyökkäys ei ole vaikuttanut asunnonvaihtajien suunnitelmiin

Kysyimme uusimmassa Markkinapulssi-kyselyssämme tuttuun tapaan kävijöidemme asunnonvaihtoaikeita ja lisäsimme mukaan kysymyksiä sodan mahdollisista vaikutuksista asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin. Tulosten mukaan hyökkäyksellä ei ole juurikaan vaikutusta asunnonvaihtajien suunnitelmiin ja kaikkein vähiten vaikutusta oli asunnon myyntisuunnitelmiin. Ikäryhmittäin katsottuna 65 vuotta täyttäneiden asunnon osto- ja myyntisuunnitelmiin uusi poikkeustila vaikutti vähiten.  

Kysyntä jatkui tammi–maaliskuussa omakotitalo-painotteisena. Kaikista haetuista asuntotyypeistä omakotitalon hakujen osuus oli 52 %. Vuoden 2021 vastaavana ajanjaksona omakotitalohakujen osuus oli sama (52 %) ja hyvin samankaltaisella tasolla myös vuoden 2019 ensimmäisellä kvartaalilla. Vähiten hakuja tehtiin kerrostaloasuntoihin ja huoneluvuittain katsottuna yksiöihin. Kysytyimpiä huonelukuja olivat kolmiot (osuus hauista 25 %) ja neliöt (osuus hauista 25 %). 

Lähde: Etuovi.com, tehdyt haut asuntotyypeittäin: kerrostalo, omakotitalo ja rivitalo q1 2019, q1 2020 ja q1 2021

Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta jatkui alkuvuodesta, sillä tarjonta oli suurimmillaan kerrostaloasunnoissa, joiden osuus kaikista julkaistuista asuntotyypeistä oli 64 %. Omakotitalojen ja rivitalojen tarjonta laski entisestään – myös vuoden 2021 viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Huoneluvuittain katsottuna tarjolla oli eniten kaksioita ja kolmioita. Uusien julkaistujen kohteiden määrät ovat pysyneet alhaisina ja vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna jopa lievässä laskussa. 

Lähde: Etuovi.com, julkaistut myynti-ilmoitukset asuntotyypeittäin: kerrostalo, omakotitalo ja rivitalo q1 2019, q1 2020 ja q1 2021

Halukkuutta asunnonvaihtoon kuitenkin on, sillä ostoaikeet ovat uusimman Markkinapulssi-kyselymme mukaan pysyneet hyvällä tasolla – myyntiaikeet ovat jopa hieman nousussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lue uusimman Markkinapulssi-kyselymme tulokset tarkemmin täältä. 

Myös yhteydenottojen määrät ovat olleet korkealla tasolla. Kohdesivulatausten määrän kasvu kertoo asunnonetsijöiden olevan tosissaan liikkeellä – kohteisiin tutustutaan huolella ja ilmoituksia selataan ahkerasti. 

Suomen virallisen internet-yleisöjen tavoittavuutta mittaavan FIAM-mittauksen (Finnish Internet Audience Measurement) mukaan Etuovi.com ja Vuokraovi.com tavoittivat maaliskuussa keskimäärin viikossa noin 913 000 eri kävijää ja neljän viikon aikana yhteensä 1,8 miljoonaa eri kävijää (eri ihmistä). Neljän viikon aikana Etuovi.com ja Vuokraovi.com tavoittivat 46 % kaikista internetiä käyttävistä 16-74-vuotiaista suomalaisista. (Lähde: FIAM-mittaus, reach eri kävijöitä, vko 10-13 2022) 

EDIT: FIAM-luvut korjattu 8.4.2022. Raportointityökalussa olleesta virheestä johtuen keskiarvoluvut olivat 5-7 % todellista pienemmät.

19.1.2022: Kauppa käy, mutta tarjonta ei vastaa kovaa kysyntää

Takana on jo kaksi hyvin poikkeuksellista vuotta, joiden myötä monen asunnonetsijän kriteerit sopivalle asunnolle ovat muuttuneet. Teimme katsauksen vuoden 2021 viimeisen kvartaalin lukuihin ja vertasimme tilannetta soveltuvin osin sekä 2020 että 2019 viimeisen kvartaalin vastaaviin lukuihin.  

Tarjonta keskittyi asuntotyypeittäin erityisesti kerrostaloasuntoihin, sillä viime vuoden loka-joulukuun aikana kaikista julkaistuista myynti-ilmoituksista 62 % oli kerrostaloasuntoja. Huonelukuja tarkasteltaessa myynti-ilmoituksissa oli tarjolla eniten kaksioita ja kolmioita. 

Kysyntä kuitenkin keskittyi enimmäkseen omakotitaloihin. Omakotitalojen hakujen osuus kaikista tehdyistä hauista on hieman kasvanut vuosien 2019 – 2021 viimeisellä kvartaalilla. Vähiten hakuja tehtiin kerrostaloasunnoille ja niiden hakujen määrä on myös laskenut vuodesta 2019. Suosituimpia huonelukuja olivat kolmiot ja neliöt. Yksiöitä haettiin selkeästi vähiten. Myös tehdyt vahdit noudattelivat tehtyjen hakujen kaavaa, poikkeuksena vuoden 2019 viimeinen kvartaali, jolloin uusia vahteja tehtiin eniten kerrostaloasunnoille. 

julkaistut asuntotyypit 2019-2021

Lähde: Etuovi.com, julkaistut myynti-ilmoitukset asuntotyypeittäin: kerrostalo, omakotitalo ja rivitalo q4 2019, q4 2020 ja q4 2021

Lähde: Etuovi.com, tehdyt haut asuntotyypeittäin: kerrostalo, omakotitalo ja rivitalo q4 2019, q4 2020 ja q4 2021

Koska vuosi 2020 oli kaikin puolin poikkeuksellinen, teimme MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassakin nähdyn vertailun myynti-ilmoitusten määristä asuntotyypeittäin joulukuussa 2021 vs. joulukuussa 2019. Vertailun mukaan kerrostaloja oli tarjolla –15 %, omakotitaloja –38 % ja rivitaloja –36 % vähemmän vuoden 2021 joulukuussa kuin vastaavaan aikaan vuonna 2019. Huoneluvuittain eniten eroa oli yli 5h-asunnoissa (-40 %), 4h-asunnoissa (-34 %) sekä 3h-asunnoissa (-25 %). Markkinointiajat olivat kuitenkin joulukuussa 2021 laskussa, mikä viittaa siihen, että kauppa käy hyvin ja ostohalukkuutta asunnoille on. 

Joulukuun 2021 Markkinapulssi-kyselymme tuo myös ilmi, että ostohalukkuus on pysynyt suhteellisen samalla tasolla koko vuoden ajan. Yleisempänä syynä sille miksi sopivaa asuntoa ei ole vielä löytynyt oli se, että sopivia käytettyjä asuntoja on tarjolla liian vähän. Lue uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä. 

12.10.2021: Omakotitalo – hakujen ykkönen, mutta tarjontaa vähiten

Kolmas kvartaali oli Etuovi.comissa erityisesti aktiivisten asunnonvaihtajien aikaa. Uusia rekisteröityneitä käyttäjiä tuli palveluumme koko kvartaalin ajan selkeästi enemmän kuin vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Esimerkiksi elokuussa rekisteröityneitä käyttäjiä tuli +20 % ja syyskuussa +18 % enemmän kuin 2020 vastaavina ajankohtina. Myös yleisesti katsottuna Etuovi.comin käyttäjämäärät pysyivät erittäin hyvällä tasolla, vaikkakin poikkeukselliseen viime vuoteen verrattuna määrät olivat hieman laskussa.

Kvartaalin hakuja tarkastellessa käy ilmi, että julkaistujen asuntotyyppien ja tehtyjen hakujen välillä on epäsuhta, sillä niitä asuntotyyppejä, joita tuli markkinoille vähiten, haettiin eniten. Omakotitalojen kysyntä on pysynyt edelleen korkealla ja niitä haettiinkin kaikista hauista eniten, 47 %. Rivitalohakuja tehtiin 31 % ja kerrostalohakuja 22 % kokonaishakumäärästä. Uusia julkaistuja kohteita tuli kuitenkin eniten kerrostaloasunnoista, 58 %. Omakotitaloja julkaistiin 23 % ja 19 % kaikista kolmannella kvartaalilla julkaisuista ilmoituksista.

Asunnonetsijöiden yhteydenotot kiinnostavista kohteista olivat kasvussa vuoden takaiseen verrattuna ja mm. syyskuussa yhteydenottoja lähetettiin +12 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös uusien tehtyjen vahtien määrät olivat hienoisessa kasvussa.

Tuorein Markkinapulssi-kyselymme tuo ilmi, että moni odottaa edelleen uuden asunnon löytymistä ennen kuin laittaa nykyisen asuntonsa myyntiin. Tulosten valossa muut syyt sille miksi ei ole vielä laittanut asuntoa myyntiin (kuten myymisen ajankohtaisuus, ajan ja energian puute tai epävarmuus hyvästä myyntiajankohdasta) ovat hiipuneet, mutta tarjonnan puute on yhä akuutimpi. Lue uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä.

6.7.2021: Tosiostajat hakevat sopivaa asuntoa ahkerasti myös kesähelteillä

Etuovi.comin toinen kvartaali sujui hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin vuoden takainen vertailujakso. Siinä missä yhteiskuntamme on nyt pitkän odotuksen jälkeen alkanut vapautua tiukimmista rajoituksistaan, oli vuosi sitten samaan aikaan täysin päinvastainen tilanne. Olosuhteiden muutos sekä erityisen lämpimät kesäsäät näyttäytyvätkin nyt käyttäjämäärien hienoisessa laskussa.  

Tosiostajiin ei olosuhteiden muutokset ole kuitenkaan vaikuttaneet, sillä viime vuoden kesäkuuhun verrattuna uusien rekisteröityneiden käyttäjien määrä on noussut +21 %, yhteydenottoja on lähetetty +5 % enemmän ja aktiivisia vahteja on +23 % enemmän. 

Asuntojen tiivis etsintä näkyy myös hakumäärissä, sillä kesäkuussa hakuja tehtiin +43 % viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoivat omakotitalojen (+24 %) ja rivitaloasuntojen (+23 %) haut vuoden takaiseen kesäkuuhun verrattuna. Omakotitalojen ja rivitaloasuntojen kauppa onkin käynyt hyvin, mikä ilmenee kyseisten talotyyppien markkinointiaikojen selvässä laskussa. 

Myös alkukeväällä alkanut tarjonnan kasvu on jatkunut edelleen ja kesäkuussa uusia myytäviä kohteita tuli palveluumme +9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

Asunnonvaihtajien luotto hintatason säilymiseen on hyvä, sillä uusimman Markkinapulssi tutkii –kyselymme mukaan valtaosa asunnonvaihtajista uskoo asuntojen hintojen maltilliseen muutokseen seuraavan kahden vuoden aikana. Yleisimmin hintojen uskotaan nousevan vähän (43 % vastaajista) tai säilyvän ennallaan (20 % vastaajista)Katso tuoreimman kyselymme tulosartikkeli kokonaisuudessaan täältä. 

Lue myös tuorein asuntomarkkinakatsaus kesäkuulta >

7.4.2021: Valonpilkahduksia tarjonnassa – uusien myytävien kohteiden määrä selkeässä nousussa

Etuovi.comin alkuvuosi on ollut pirteä ja käyttäjämäärät kasvusuunnassa. Maaliskuussa Etuovi.comissa oli 17 % enemmän käyttäjiä kuin samaan aikaan viime vuonna. Myös Vuokraovi.comin käyttäjämäärät olivat maaliskuussa kasvussa 15 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tälle tarkastelujaksolle osuu nyt viime vuoden ensimmäiset koronatoimet maaliskuun puolivälissä.

Ensimmäisen kvartaalin yksi valoisimmista kehityssuunnista oli uusien myytävien asuntojen määrän kasvu. Maaliskuussa tuli uusia kohteita palveluumme 21 % enemmän kuin helmikuussa ja 3 % enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. 

Myös uusin Markkinapulssi-kyselymme toi esiin positiivisen kehityssuunnan myntiaikeissa. Tällä kerralla kysyimme Markkinapulssi-kyselyssämme lisäksi loma-asuntojen ostoaikeista. Tulosten perusteella tästä vuodesta on tulossa vähintään yhtä vilkas mökkivuosi kuin viime vuodesta. Lue kaikki Markkinapulssi-kyselymme tulokset täältä.

Sopivaa uutta asuntoa etsitään edelleen ahkerasti, mikä heijastuu mm. 60 % kasvaneisiin hakumääriin viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Haut kasvoivat myös tämän vuoden helmikuuhun nähden 13 %. Eniten kasvoivat rivitaloasuntojen (+63 %) sekä omakotitalojen (+59 %) haut vuoden takaiseen maaliskuuhun verrattuna. 

Lieneekö tarjonnan piristymisellä ollut vaikutusta siihen, että kohteita selataan nyt erityisen ahkerasti, mikä näkyy sivulatausten sekä yhteydenottojen valtavana kasvuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lue myös data-analyytikkomme Niina Matikaisen asuntomarkkinakatsaus maaliskuulta >

12.1.2021: Joulukuu oli vuodenaikaan nähden vilkas – myös uusi vuosi alkoi positiivisissa tunnelmissa

Joulukuu hiljeni hieman marraskuusta, mutta osoittautui varsin pirteäksi vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Käyttäjiä oli Etuovi.comissa viime vuoden joulukuuhun verrattuna 19 % enemmän ja myös Vuokraovi.comin käyttäjämäärät pysyivät hyvällä tasolla. 

Haut kasvoivat 38 % viime vuoden vastaavaan aikaan nähden ja omakotitalojen haut jatkoivat uudella tasolla kasvaen vuoden takaisesta jopa 47 %. Yhteydenottoja lähetettiin 45 % enemmän ja uusia vahteja luotiin 52 % enemmän kuin viime vuoden joulukuussa. Positiivista oli, että uusien julkaistujen kohteiden määrät kasvoivat viime vuoden joulukuuhun nähden 30 %. 

Myös tammikuun ensimmäinen viikko alkoi myönteisissä merkeissä. Etuovi.comissa vieraili ensimmäisellä viikolla 24 % ja Vuokraovi.comissa 17 % enemmän käyttäjiä kuin vuoden 2020 vastaavana aikana. Yhteydenottojen määrät kasvoivat ensimmäisellä viikolla Etuovi.comissa 63 % ja Vuokraovi.comissa 29 % vuoden takaiseen. Lisäksi uusien julkaistujen kohteiden määrät kasvoivat molemmissa palveluissa heti uuden vuoden kynnyksellä.

Tuoreimmat alueelliset tiedot asuntomarkkinasta löydät Etuovi.comin Asuntomarkkinat ja hinnat –sivuilta. 

Kysyntä- ja tarjontamittarit ovat seurattavissa tällä sivulla jatkossa kuukausittainJulkaisemme seuraavan Markkinapulssi –katsauksen huhtikuun alussa. Myös seuraava Markkinapulssi tutkii –kysely toteutetaan maaliskuussa 2021 Etuovi.comissa ja Vuokraovi.comissa 

Ajankohtaiset tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät jatkossakin Etuovi.comista:  

– Kaikki tiedotteet https://etuovi.com/mediatieto/artikkelit/ 
– Asuntomarkkinatieto alueittain https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat  
– Ajankohtaiset artikkelit https://www.etuovi.com/koti/teema/asuntomarkkinat/ 

3.12.2020: Ennätysmäärä aktiivisia vahteja – asuntoja odotetaan myyntiin kuumeisesti

Marraskuu oli erityisen vilkas etenkin vuodenaikaan nähden. Vaikka käyttäjämäärissä on nähtävissä loppuvuodelle tyypillistä laskua, on käyttäjiä kuitenkin reilusti enemmän liikkeellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattunaEtuovi.comissa käyttäjämäärä oli 15 % suurempi kuin viime vuoden marraskuussaMyös Vuokraovi.comin käyttäjämäärä pysytteli uudella, viime vuotta korkeammalla tasolla. 

Markkinointiajat olivat marraskuussakin selkeästi lyhyemmät kuin vuosi sitten, mikä kuvastaa sitä, että kauppa käy. Etuovi.comissa tehtyjen hakujen määrä nousi marraskuussa 32 % vuoden takaiseen verrattuna. Myös vahtien määrä oli ennätyssuuri marraskuussa. Uusia vahteja tallennettiin +18 % viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna ja aktiivisten vahtien määrä nousi niin edeltävään lokakuuhun kuin viime vuoden marraskuuhun verrattuna. 

Kovat vahtimäärät kertovat parhaiten tarjonnan tilasta – kun sitä oikeaa asuntoa ei löydy, jäädään odottamaan uusien asuntojen tuloa markkinoille vahdin avulla. Uusien kohteiden tuloa markkinoille odottaa tällä hetkellä suurin yleisö koskaan. Mielenkiintoista on, että marraskuussa haettiin jopa 43 % enemmän omakotitaloja kuin samaan aikaan viime vuonna. Omakotitalojen sesonki jatkuu siis kuumana vielä loppuvuonnakin.

Toteutimme marraskuussa jo yhdeksättä kertaa Markkinapulssikyselyn, jonka tulokset vahvistavat asunnonvaihtoaikeiden olevan edelleen korkealla. Vastaajista 51 % suunnitteli omistusasunnon ostamista omaan käyttöönsä ja heistä 43 prosentille asunnon ostaminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy. Kiinnostavaan asuntoon tutustuttaisiin mieluiten yksityisnäytöillä, mikä varmasti näkyy myös yhteydenottojen 46 %:n huikeassa kasvussa. Asunnon myyntiä lykätään kyselyn mukaan edelleen sen vuoksi, että uutta sopivaa kotia ei ole löytynyt. 

Näet uusimman Markkinapulssi-kyselymme tulokset tarkemmin täältä >

Markkinapulssin tilannekatsaukset sekä Markkinapulssi tutkii -kyselyt toteutetaan jatkossa kvartaaleittain. Pääset kuitenkin katsomaan päivittyvät graafit kohdemäärien, käyttäjämäärien sekä yhteydenottomäärien kehityksestä joka viikko! 

Ajankohtaiset tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät jatkossakin Etuovi.comista:  

– Kaikki tiedotteet https://etuovi.com/mediatieto/artikkelit/ 
– Asuntomarkkinatieto alueittain https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat  
– Ajankohtaiset artikkelit https://www.etuovi.com/koti/teema/asuntomarkkinat/ 

 Nyt on aika kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa rauhallista joulua ja valoisaa uutta vuotta 2021!  

5.11.2020: Mitkä asiat vaikeuttavat ostettavan asunnon löytymistä?

Etuovi.comissa oli lokakuussa +16 % ja Vuokraovi.comissa +19 % enemmän käyttäjiä kuin samaan aikaan viime vuonna. Yhteydenottoja tehtiin +41 % enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Kysyntä on siis kovalla tasolla edelleen, mutta kohdetarjonnan suppeus näkyy mm. uusien tehtyjen vahtien reippaassa kasvussa viime vuoteen nähden (+36 %).

Uusimman Markkinapulssi tutkii -kyselymme vastaajista 51 % suunnittelee omistusasunnon ostamista. Kysely toi kuitenkin ilmi myynti- ja ostoaikeissa pientä laskua.

Markkinapulssi-kyselyn mukaan myyntiä lykätään yleisimmin sen vuoksi, että uutta kotia ei ole löytynyt. Kysyimme tällä kerralla myös tarkemmin syitä siihen mitkä asiat vaikeuttavat ostettavan asunnon löytämistä.

Käy katsomassa uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä >

 

Etuovi.comissa olevaa tarjontaa katsotaan edelleen todella tarkasti ja useampaan kertaan, mikä näkyy kasvaneissa myynti-ilmoitusten katselukerroissa (+11 %). Positiivista on, että kauppa käy ja markkinointiajat ovat jopa 21 pv lyhyemmät kuin viime vuoden lokakuussa. Käy katsomassa alueesi asuntomarkkinatietoja täältä >

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut esiin mielenkiintoisen ilmiön, jossa omakotitalojen kiinnostus ulottuu kevään ja kesän lisäksi selkeästi pidemmälle syksyyn. Lokakuussa omakotitaloja haettiin jopa +37 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaikkinensa hakuja tehtiin lokakuussa +29 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Edelliseen kuukauteen verrattuna kerrostaloasuntojen haut kasvoivat lokakuussa eniten (+8 %). Lue myös data-analyytikkomme Niina Matikaisen asuntomarkkinakatsaus lokakuulta >

6.10.2020: Asunnon ostajalla vähän valinnanvaraa – millaisia asuntoja markkinoille nyt kaivataan?

Syyskuun myötä on nähtävissä sekä loppuvuodelle tyypillistä laskua, että viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattua nousua – syksy vaikuttaakin mielenkiintoisen ristiriitaiselta mittareidemme kehityksen osalta.

Etuovi.comissa vieraili edelleen lähes +10 % enemmän käyttäjiä kuin viime vuoden syyskuussa. Vuokraovi.com keräsi puolestaan +24 % enemmän käyttäjiä kuin vuosi sitten. Myös myyntikohteista tehtiin syyskuussa enemmän yhteydenottoja kuin edellisenä vuonna.

Asunnonvaihto on edelleen ajankohtaista, mikä tulee ilmi uusimman Markkinapulssi-kyselymme tuloksissa. Kyselyn mukaan suurin osa on edelleen halukkaita tekemään kaupat heti kun vain sopiva asunto löytyy. Oman nykyisen asunnon laittamista myyntiin lykätään useimmiten siksi kun uutta asuntoa ei ole vielä löytynyt. Käy katsomassa uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä >

 

Kohdetarjonta on edelleen alhaisella tasolla. Positiivinen uutinen on se, että syyskuussa uusia kohteita tuli kuitenkin markkinapaikalle enemmän kuin elokuussa ja ostoilmoitusten määrä oli kasvussa. Samaan aikaan kohdesivukäynneissä on nyt nähtävissä reilua kasvua. Ehkä suppea tarjonta pakottaa tutustumaan entistä tarkemmin kohteisiin, joita ei välttämättä muussa tapauksessa jäisi edes pohtimaan? Asuntomarkkinat-sivuilta voit seurata alueellista kohdemääräkehitystä >

Entä millaisia kohteita asunnonvaihtajat syyskuussa hakivat? Omakotitaloja haettiin +32 % enemmän kuin viime vuonna, kerrostaloja +10 % enemmän ja rivitalojakin +24 % enemmän. Kaikkinensa asuntoja haettiin neljänneksen enemmän viime vuoteen verrattuna. Hakujen kaupunkikohtaisia tietoja hakumääristä asuntotyypeittäin voit saada käyttöösi Tietotuotteesta >

Uusia vahteja tallennettiin syyskuussa +28 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Havaitsimme kuitenkin lähetettyjen vahtiviestien määrässä laskua. Kertooko tämä siitä, että asunnonvaihtajat hakevat nyt sellaisia kohteita, joita ei markkinoille tule tarjolle?

3.9.2020: Elokuussa ei vielä näkyvissä syksyn merkkejä, asunnonvaihtajat aktiivisesti liikkeellä

Kysyimme Etuovi.comin käyttäjiltä asunnon myyntiaikeista Markkinapulssi -kyselyssä elokuun viimeisellä viikolla. Tuoreimman Markkinapulssi-kyselyn mukaan asunnon myymistä suunnittelevista 32 % kertoo myymisen olevan ajankohtaista parhaillaan tai lähiaikoina, ja 20 % heti kun uusi asunto löytyy. Suurin este oman asunnon myyntiin laittamiselle on se, ettei uutta ostettavaa asuntoa ole löytynyt. Tämän mainitsi syyksi 36 % asunnon myymistä suunnittelevista vastaajista. Julkaisemme pian kyselytulokset kokonaisuudessaan Asumisen mediatiedot -sivuilla >

Elokuussa asuntojen markkinapaikan 2020 käyttäjämäärät pysyivät viikoittain vahvalla tasolla, Etuovi.comissa yli 1,2 miljoonan viikkokäyttäjän ja Vuokraovi.comissa uudella tasolla yli 300 000 viikkokäyttäjän. Elokuun viimeisillä viikoilla käyttäjämäärä on jopa kääntynyt uudelleen nousuun molemmissa palveluissa. Myyntikohteista tehtiin yhteydenottoja elokuussa 29 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Asunnonvaihtajat näyttävät siis olevan tänä vuonna varsin aktiivisesti liikkeellä pidemmälle syksyyn. 

Kohdetarjonnan kehitys on pysynyt tasaisena. Uusia myyntikohteita julkaistiin markkinapaikalla elokuussa maltilliseen tahtiin. Kova kysyntä sen sijaan jatkuu – käyttäjät tekevät hakuja edellistä vuotta selkeästi enemmän. Etenkin rivitalojen (+19 %) ja omakotitalojen (+26 %) hakumäärissä kasvu on ollut edelleen voimakasta viime vuoteen verrattuna. Kova kysyntä heijastuu myös hakuvahteihin, joita tallennettiin lähes kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Kohteiden markkinointiajat pysyivät elokuussa melko alhaisina. Myyntikohteet olivat markkinapaikalla esillä keskimäärin 40 vrk Helsingissä, 53 vrk Turussa63 vrk Tampereella70 vrk Oulussa ja 79 vrk Rovaniemellä. Eri kaupunkien tietoja löydät lisää Etuovi.comin Asuntomarkkinat -sivulta >

Etuovi.comin Ostetaan -osiossa oli nähtävissä kiinnostavaa kehitystä elokuussa, kun ostoilmoitusten määrä nousi markkinoiden kattavimmaksi. Onko sinun yrityksesi ostotoimeksiannot jo näkyvissä Etuovi.comin Ostetaan -osiossa? Katso ostoilmoitusten tarjonta tällä hetkellä >  

 

4.8.2020: Heinäkuu oli ennätysvilkas asuntojen markkinapaikalla

Heinäkuu 2020 oli ennätysvilkas sekä Etuovi.comissa että Vuokraovi.comissa. Palveluissa vieraili heinäkuussa yhteensä noin 1,6 miljoonaa käyttäjää joka viikko. Käyttäjät ottivat yhteyttä Etuovi.comin myyntikohteista ennätysmäärin niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisestikin. Käyttäjät myös rekisteröityivät Etuovi.comiin ja tallensivat vahteja ennätystahtiin – uusia rekisteröitymisiä tuli +28 % ja vahteja tallennettiin peräti +39 % edelliseen vuoteen nähden. Kysynnästä kertovat mittarit jatkoivat siis edelleen kasvun tarinaa.

Uusia myyntikohteita julkaistiin nyt heinäkuussa Etuovi.comin markkinapaikalle kutakuinkin edellisen vuoden tahtiin. Myyntikohteiden kokonaistarjonta markkinapaikalla laski hieman kesäkuusta heinäkuuhun, mikä kertoo osaltaan myös vireästä kaupankäynnistä kesänkin aikana. Etuovi.comin Asuntomarkkinat -sivun Markkinointiaika -datan mukaan keskimääräinen markkinointiaika laski erityisesti omakotitalo- ja paritalokohteiden osalta. Vuokraovi.comissa uusia vuokrakohteita julkaistiin heinäkuussa peräti 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Data-analyytikkomme Niina Matikainen tutki markkinapaikan dataa tarkemmin, lue lisää Etuovi-blogista – Asuntokauppa kesällä 2020: hakuja ennätysmäärä, omakotitalot kiinnostavat >