ASUMISEN MEDIATIEDOT

Kysyntä- ja tarjontamittareiden seuranta

Etuovi.comin valtakunnallinen asuntomarkkinakatsaus

12.10.2021: Omakotitalo – hakujen ykkönen, mutta tarjontaa vähiten

Kolmas kvartaali oli Etuovi.comissa erityisesti aktiivisten asunnonvaihtajien aikaa. Uusia rekisteröityneitä käyttäjiä tuli palveluumme koko kvartaalin ajan selkeästi enemmän kuin vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Esimerkiksi elokuussa rekisteröityneitä käyttäjiä tuli +20 % ja syyskuussa +18 % enemmän kuin 2020 vastaavina ajankohtina. Myös yleisesti katsottuna Etuovi.comin käyttäjämäärät pysyivät erittäin hyvällä tasolla, vaikkakin poikkeukselliseen viime vuoteen verrattuna määrät olivat hieman laskussa.

Kvartaalin hakuja tarkastellessa käy ilmi, että julkaistujen asuntotyyppien ja tehtyjen hakujen välillä on epäsuhta, sillä niitä asuntotyyppejä, joita tuli markkinoille vähiten, haettiin eniten. Omakotitalojen kysyntä on pysynyt edelleen korkealla ja niitä haettiinkin kaikista hauista eniten, 47 %. Rivitalohakuja tehtiin 31 % ja kerrostalohakuja 22 % kokonaishakumäärästä. Uusia julkaistuja kohteita tuli kuitenkin eniten kerrostaloasunnoista, 58 %. Omakotitaloja julkaistiin 23 % ja 19 % kaikista kolmannella kvartaalilla julkaisuista ilmoituksista.

Asunnonetsijöiden yhteydenotot kiinnostavista kohteista olivat kasvussa vuoden takaiseen verrattuna ja mm. syyskuussa yhteydenottoja lähetettiin +12 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös uusien tehtyjen vahtien määrät olivat hienoisessa kasvussa.

Tuorein Markkinapulssi-kyselymme tuo ilmi, että moni odottaa edelleen uuden asunnon löytymistä ennen kuin laittaa nykyisen asuntonsa myyntiin. Tulosten valossa muut syyt sille miksi ei ole vielä laittanut asuntoa myyntiin (kuten myymisen ajankohtaisuus, ajan ja energian puute tai epävarmuus hyvästä myyntiajankohdasta) ovat hiipuneet, mutta tarjonnan puute on yhä akuutimpi. Lue uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä.

Tuoreimmat alueelliset tiedot asuntomarkkinasta löydät Etuovi.comin Asuntomarkkinat ja hinnat –sivuilta. 

Kysyntä- ja tarjontamittarit ovat seurattavissa tällä sivulla kuukausittainJulkaisemme seuraavan Markkinapulssi –katsauksen tammikuun 2022 alussa. Myös seuraava Markkinapulssi tutkii –kysely toteutetaan joulukuussa 2021 Etuovi.comissa ja Vuokraovi.comissa 

Ajankohtaiset tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät jatkossakin Etuovi.comista:  

– Kaikki tiedotteet https://etuovi.com/mediatieto/artikkelit/ 
– Asuntomarkkinatieto alueittain https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat  
– Ajankohtaiset artikkelit https://www.etuovi.com/koti/teema/asuntomarkkinat/ 

Edit vk 45-47: Etuovi.com ja Vuokraovi.com -sivustojen Google Analytics -mittaustapaan tehtiin viikolla 45 muutos, jonka jälkeen käyttäjien määrä on mitattu vain käyttäjistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa evästeseurannalle. Muutoksen yhteydessä ilmenneiden teknisten ongelmien vuoksi Etuovi.comin käyttäjämääriä ei ole saatavilla viikolta 45 ja Etuovi.comin ja Vuokraovi.comin kokonaiskäyttäjämääriä viikoilta 45-47.

Markkinapulssi-viestintä perustuu useisiin eri datalähteisiin. Mikäli havaitsemme datassa virheitä viikkopäivitysten yhteydessä, päivitämme tiedot myös edellisten viikkojen osalta. Oikaisuista kerrotaan kunkin kuukauden tilannekatsauksessa EDIT-merkinnällä. 

Kaikki tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät täältä
 
Markkinapulssi -tilannekatsaus päivittyy kvartaaleittain.

6.7.2021: Tosiostajat hakevat sopivaa asuntoa ahkerasti myös kesähelteillä

Etuovi.comin toinen kvartaali sujui hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin vuoden takainen vertailujakso. Siinä missä yhteiskuntamme on nyt pitkän odotuksen jälkeen alkanut vapautua tiukimmista rajoituksistaan, oli vuosi sitten samaan aikaan täysin päinvastainen tilanne. Olosuhteiden muutos sekä erityisen lämpimät kesäsäät näyttäytyvätkin nyt käyttäjämäärien hienoisessa laskussa.  

Tosiostajiin ei olosuhteiden muutokset ole kuitenkaan vaikuttaneet, sillä viime vuoden kesäkuuhun verrattuna uusien rekisteröityneiden käyttäjien määrä on noussut +21 %, yhteydenottoja on lähetetty +5 % enemmän ja aktiivisia vahteja on +23 % enemmän. 

Asuntojen tiivis etsintä näkyy myös hakumäärissä, sillä kesäkuussa hakuja tehtiin +43 % viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoivat omakotitalojen (+24 %) ja rivitaloasuntojen (+23 %) haut vuoden takaiseen kesäkuuhun verrattuna. Omakotitalojen ja rivitaloasuntojen kauppa onkin käynyt hyvin, mikä ilmenee kyseisten talotyyppien markkinointiaikojen selvässä laskussa. 

Myös alkukeväällä alkanut tarjonnan kasvu on jatkunut edelleen ja kesäkuussa uusia myytäviä kohteita tuli palveluumme +9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

Asunnonvaihtajien luotto hintatason säilymiseen on hyvä, sillä uusimman Markkinapulssi tutkii –kyselymme mukaan valtaosa asunnonvaihtajista uskoo asuntojen hintojen maltilliseen muutokseen seuraavan kahden vuoden aikana. Yleisimmin hintojen uskotaan nousevan vähän (43 % vastaajista) tai säilyvän ennallaan (20 % vastaajista)Katso tuoreimman kyselymme tulosartikkeli kokonaisuudessaan täältä. 

Lue myös tuorein asuntomarkkinakatsaus kesäkuulta >

7.4.2021: Valonpilkahduksia tarjonnassa – uusien myytävien kohteiden määrä selkeässä nousussa

Etuovi.comin alkuvuosi on ollut pirteä ja käyttäjämäärät kasvusuunnassa. Maaliskuussa Etuovi.comissa oli 17 % enemmän käyttäjiä kuin samaan aikaan viime vuonna. Myös Vuokraovi.comin käyttäjämäärät olivat maaliskuussa kasvussa 15 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tälle tarkastelujaksolle osuu nyt viime vuoden ensimmäiset koronatoimet maaliskuun puolivälissä.

Ensimmäisen kvartaalin yksi valoisimmista kehityssuunnista oli uusien myytävien asuntojen määrän kasvu. Maaliskuussa tuli uusia kohteita palveluumme 21 % enemmän kuin helmikuussa ja 3 % enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. 

Myös uusin Markkinapulssi-kyselymme toi esiin positiivisen kehityssuunnan myntiaikeissa. Tällä kerralla kysyimme Markkinapulssi-kyselyssämme lisäksi loma-asuntojen ostoaikeista. Tulosten perusteella tästä vuodesta on tulossa vähintään yhtä vilkas mökkivuosi kuin viime vuodesta. Lue kaikki Markkinapulssi-kyselymme tulokset täältä.

Sopivaa uutta asuntoa etsitään edelleen ahkerasti, mikä heijastuu mm. 60 % kasvaneisiin hakumääriin viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Haut kasvoivat myös tämän vuoden helmikuuhun nähden 13 %. Eniten kasvoivat rivitaloasuntojen (+63 %) sekä omakotitalojen (+59 %) haut vuoden takaiseen maaliskuuhun verrattuna. 

Lieneekö tarjonnan piristymisellä ollut vaikutusta siihen, että kohteita selataan nyt erityisen ahkerasti, mikä näkyy sivulatausten sekä yhteydenottojen valtavana kasvuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lue myös data-analyytikkomme Niina Matikaisen asuntomarkkinakatsaus maaliskuulta >

12.1.2021: Joulukuu oli vuodenaikaan nähden vilkas – myös uusi vuosi alkoi positiivisissa tunnelmissa

Joulukuu hiljeni hieman marraskuusta, mutta osoittautui varsin pirteäksi vuoden takaiseen aikaan verrattuna. Käyttäjiä oli Etuovi.comissa viime vuoden joulukuuhun verrattuna 19 % enemmän ja myös Vuokraovi.comin käyttäjämäärät pysyivät hyvällä tasolla. 

Haut kasvoivat 38 % viime vuoden vastaavaan aikaan nähden ja omakotitalojen haut jatkoivat uudella tasolla kasvaen vuoden takaisesta jopa 47 %. Yhteydenottoja lähetettiin 45 % enemmän ja uusia vahteja luotiin 52 % enemmän kuin viime vuoden joulukuussa. Positiivista oli, että uusien julkaistujen kohteiden määrät kasvoivat viime vuoden joulukuuhun nähden 30 %. 

Myös tammikuun ensimmäinen viikko alkoi myönteisissä merkeissä. Etuovi.comissa vieraili ensimmäisellä viikolla 24 % ja Vuokraovi.comissa 17 % enemmän käyttäjiä kuin vuoden 2020 vastaavana aikana. Yhteydenottojen määrät kasvoivat ensimmäisellä viikolla Etuovi.comissa 63 % ja Vuokraovi.comissa 29 % vuoden takaiseen. Lisäksi uusien julkaistujen kohteiden määrät kasvoivat molemmissa palveluissa heti uuden vuoden kynnyksellä.

Tuoreimmat alueelliset tiedot asuntomarkkinasta löydät Etuovi.comin Asuntomarkkinat ja hinnat –sivuilta. 

Kysyntä- ja tarjontamittarit ovat seurattavissa tällä sivulla jatkossa kuukausittainJulkaisemme seuraavan Markkinapulssi –katsauksen huhtikuun alussa. Myös seuraava Markkinapulssi tutkii –kysely toteutetaan maaliskuussa 2021 Etuovi.comissa ja Vuokraovi.comissa 

Ajankohtaiset tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät jatkossakin Etuovi.comista:  

– Kaikki tiedotteet https://etuovi.com/mediatieto/artikkelit/ 
– Asuntomarkkinatieto alueittain https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat  
– Ajankohtaiset artikkelit https://www.etuovi.com/koti/teema/asuntomarkkinat/ 

3.12.2020: Ennätysmäärä aktiivisia vahteja – asuntoja odotetaan myyntiin kuumeisesti

Marraskuu oli erityisen vilkas etenkin vuodenaikaan nähden. Vaikka käyttäjämäärissä on nähtävissä loppuvuodelle tyypillistä laskua, on käyttäjiä kuitenkin reilusti enemmän liikkeellä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattunaEtuovi.comissa käyttäjämäärä oli 15 % suurempi kuin viime vuoden marraskuussaMyös Vuokraovi.comin käyttäjämäärä pysytteli uudella, viime vuotta korkeammalla tasolla. 

Markkinointiajat olivat marraskuussakin selkeästi lyhyemmät kuin vuosi sitten, mikä kuvastaa sitä, että kauppa käy. Etuovi.comissa tehtyjen hakujen määrä nousi marraskuussa 32 % vuoden takaiseen verrattuna. Myös vahtien määrä oli ennätyssuuri marraskuussa. Uusia vahteja tallennettiin +18 % viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna ja aktiivisten vahtien määrä nousi niin edeltävään lokakuuhun kuin viime vuoden marraskuuhun verrattuna. 

Kovat vahtimäärät kertovat parhaiten tarjonnan tilasta – kun sitä oikeaa asuntoa ei löydy, jäädään odottamaan uusien asuntojen tuloa markkinoille vahdin avulla. Uusien kohteiden tuloa markkinoille odottaa tällä hetkellä suurin yleisö koskaan. Mielenkiintoista on, että marraskuussa haettiin jopa 43 % enemmän omakotitaloja kuin samaan aikaan viime vuonna. Omakotitalojen sesonki jatkuu siis kuumana vielä loppuvuonnakin.

Toteutimme marraskuussa jo yhdeksättä kertaa Markkinapulssikyselyn, jonka tulokset vahvistavat asunnonvaihtoaikeiden olevan edelleen korkealla. Vastaajista 51 % suunnitteli omistusasunnon ostamista omaan käyttöönsä ja heistä 43 prosentille asunnon ostaminen on ajankohtaista heti kun oikea asunto löytyy. Kiinnostavaan asuntoon tutustuttaisiin mieluiten yksityisnäytöillä, mikä varmasti näkyy myös yhteydenottojen 46 %:n huikeassa kasvussa. Asunnon myyntiä lykätään kyselyn mukaan edelleen sen vuoksi, että uutta sopivaa kotia ei ole löytynyt. 

Näet uusimman Markkinapulssi-kyselymme tulokset tarkemmin täältä >

Markkinapulssin tilannekatsaukset sekä Markkinapulssi tutkii -kyselyt toteutetaan jatkossa kvartaaleittain. Pääset kuitenkin katsomaan päivittyvät graafit kohdemäärien, käyttäjämäärien sekä yhteydenottomäärien kehityksestä joka viikko! 

Ajankohtaiset tiedotteet, artikkelit ja asuntomarkkinatietoa alueittain löydät jatkossakin Etuovi.comista:  

– Kaikki tiedotteet https://etuovi.com/mediatieto/artikkelit/ 
– Asuntomarkkinatieto alueittain https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat  
– Ajankohtaiset artikkelit https://www.etuovi.com/koti/teema/asuntomarkkinat/ 

 Nyt on aika kiittää hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa rauhallista joulua ja valoisaa uutta vuotta 2021!  

5.11.2020: Mitkä asiat vaikeuttavat ostettavan asunnon löytymistä?

Etuovi.comissa oli lokakuussa +16 % ja Vuokraovi.comissa +19 % enemmän käyttäjiä kuin samaan aikaan viime vuonna. Yhteydenottoja tehtiin +41 % enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Kysyntä on siis kovalla tasolla edelleen, mutta kohdetarjonnan suppeus näkyy mm. uusien tehtyjen vahtien reippaassa kasvussa viime vuoteen nähden (+36 %).

Uusimman Markkinapulssi tutkii -kyselymme vastaajista 51 % suunnittelee omistusasunnon ostamista. Kysely toi kuitenkin ilmi myynti- ja ostoaikeissa pientä laskua.

Markkinapulssi-kyselyn mukaan myyntiä lykätään yleisimmin sen vuoksi, että uutta kotia ei ole löytynyt. Kysyimme tällä kerralla myös tarkemmin syitä siihen mitkä asiat vaikeuttavat ostettavan asunnon löytämistä.

Käy katsomassa uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä >

 

Etuovi.comissa olevaa tarjontaa katsotaan edelleen todella tarkasti ja useampaan kertaan, mikä näkyy kasvaneissa myynti-ilmoitusten katselukerroissa (+11 %). Positiivista on, että kauppa käy ja markkinointiajat ovat jopa 21 pv lyhyemmät kuin viime vuoden lokakuussa. Käy katsomassa alueesi asuntomarkkinatietoja täältä >

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut esiin mielenkiintoisen ilmiön, jossa omakotitalojen kiinnostus ulottuu kevään ja kesän lisäksi selkeästi pidemmälle syksyyn. Lokakuussa omakotitaloja haettiin jopa +37 % enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kaikkinensa hakuja tehtiin lokakuussa +29 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Edelliseen kuukauteen verrattuna kerrostaloasuntojen haut kasvoivat lokakuussa eniten (+8 %). Lue myös data-analyytikkomme Niina Matikaisen asuntomarkkinakatsaus lokakuulta >

6.10.2020: Asunnon ostajalla vähän valinnanvaraa – millaisia asuntoja markkinoille nyt kaivataan?

Syyskuun myötä on nähtävissä sekä loppuvuodelle tyypillistä laskua, että viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattua nousua – syksy vaikuttaakin mielenkiintoisen ristiriitaiselta mittareidemme kehityksen osalta.

Etuovi.comissa vieraili edelleen lähes +10 % enemmän käyttäjiä kuin viime vuoden syyskuussa. Vuokraovi.com keräsi puolestaan +24 % enemmän käyttäjiä kuin vuosi sitten. Myös myyntikohteista tehtiin syyskuussa enemmän yhteydenottoja kuin edellisenä vuonna.

Asunnonvaihto on edelleen ajankohtaista, mikä tulee ilmi uusimman Markkinapulssi-kyselymme tuloksissa. Kyselyn mukaan suurin osa on edelleen halukkaita tekemään kaupat heti kun vain sopiva asunto löytyy. Oman nykyisen asunnon laittamista myyntiin lykätään useimmiten siksi kun uutta asuntoa ei ole vielä löytynyt. Käy katsomassa uusimman Markkinapulssi-kyselymme kaikki tulokset täältä >

 

Kohdetarjonta on edelleen alhaisella tasolla. Positiivinen uutinen on se, että syyskuussa uusia kohteita tuli kuitenkin markkinapaikalle enemmän kuin elokuussa ja ostoilmoitusten määrä oli kasvussa. Samaan aikaan kohdesivukäynneissä on nyt nähtävissä reilua kasvua. Ehkä suppea tarjonta pakottaa tutustumaan entistä tarkemmin kohteisiin, joita ei välttämättä muussa tapauksessa jäisi edes pohtimaan? Asuntomarkkinat-sivuilta voit seurata alueellista kohdemääräkehitystä >

Entä millaisia kohteita asunnonvaihtajat syyskuussa hakivat? Omakotitaloja haettiin +32 % enemmän kuin viime vuonna, kerrostaloja +10 % enemmän ja rivitalojakin +24 % enemmän. Kaikkinensa asuntoja haettiin neljänneksen enemmän viime vuoteen verrattuna. Hakujen kaupunkikohtaisia tietoja hakumääristä asuntotyypeittäin voit saada käyttöösi Tietotuotteesta >

Uusia vahteja tallennettiin syyskuussa +28 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Havaitsimme kuitenkin lähetettyjen vahtiviestien määrässä laskua. Kertooko tämä siitä, että asunnonvaihtajat hakevat nyt sellaisia kohteita, joita ei markkinoille tule tarjolle?

3.9.2020: Elokuussa ei vielä näkyvissä syksyn merkkejä, asunnonvaihtajat aktiivisesti liikkeellä

Kysyimme Etuovi.comin käyttäjiltä asunnon myyntiaikeista Markkinapulssi -kyselyssä elokuun viimeisellä viikolla. Tuoreimman Markkinapulssi-kyselyn mukaan asunnon myymistä suunnittelevista 32 % kertoo myymisen olevan ajankohtaista parhaillaan tai lähiaikoina, ja 20 % heti kun uusi asunto löytyy. Suurin este oman asunnon myyntiin laittamiselle on se, ettei uutta ostettavaa asuntoa ole löytynyt. Tämän mainitsi syyksi 36 % asunnon myymistä suunnittelevista vastaajista. Julkaisemme pian kyselytulokset kokonaisuudessaan Asumisen mediatiedot -sivuilla >

Elokuussa asuntojen markkinapaikan 2020 käyttäjämäärät pysyivät viikoittain vahvalla tasolla, Etuovi.comissa yli 1,2 miljoonan viikkokäyttäjän ja Vuokraovi.comissa uudella tasolla yli 300 000 viikkokäyttäjän. Elokuun viimeisillä viikoilla käyttäjämäärä on jopa kääntynyt uudelleen nousuun molemmissa palveluissa. Myyntikohteista tehtiin yhteydenottoja elokuussa 29 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Asunnonvaihtajat näyttävät siis olevan tänä vuonna varsin aktiivisesti liikkeellä pidemmälle syksyyn. 

Kohdetarjonnan kehitys on pysynyt tasaisena. Uusia myyntikohteita julkaistiin markkinapaikalla elokuussa maltilliseen tahtiin. Kova kysyntä sen sijaan jatkuu – käyttäjät tekevät hakuja edellistä vuotta selkeästi enemmän. Etenkin rivitalojen (+19 %) ja omakotitalojen (+26 %) hakumäärissä kasvu on ollut edelleen voimakasta viime vuoteen verrattuna. Kova kysyntä heijastuu myös hakuvahteihin, joita tallennettiin lähes kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Kohteiden markkinointiajat pysyivät elokuussa melko alhaisina. Myyntikohteet olivat markkinapaikalla esillä keskimäärin 40 vrk Helsingissä, 53 vrk Turussa63 vrk Tampereella70 vrk Oulussa ja 79 vrk Rovaniemellä. Eri kaupunkien tietoja löydät lisää Etuovi.comin Asuntomarkkinat -sivulta >

Etuovi.comin Ostetaan -osiossa oli nähtävissä kiinnostavaa kehitystä elokuussa, kun ostoilmoitusten määrä nousi markkinoiden kattavimmaksi. Onko sinun yrityksesi ostotoimeksiannot jo näkyvissä Etuovi.comin Ostetaan -osiossa? Katso ostoilmoitusten tarjonta tällä hetkellä >  

 

4.8.2020: Heinäkuu oli ennätysvilkas asuntojen markkinapaikalla

Heinäkuu 2020 oli ennätysvilkas sekä Etuovi.comissa että Vuokraovi.comissa. Palveluissa vieraili heinäkuussa yhteensä noin 1,6 miljoonaa käyttäjää joka viikko. Käyttäjät ottivat yhteyttä Etuovi.comin myyntikohteista ennätysmäärin niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisestikin. Käyttäjät myös rekisteröityivät Etuovi.comiin ja tallensivat vahteja ennätystahtiin – uusia rekisteröitymisiä tuli +28 % ja vahteja tallennettiin peräti +39 % edelliseen vuoteen nähden. Kysynnästä kertovat mittarit jatkoivat siis edelleen kasvun tarinaa.

Uusia myyntikohteita julkaistiin nyt heinäkuussa Etuovi.comin markkinapaikalle kutakuinkin edellisen vuoden tahtiin. Myyntikohteiden kokonaistarjonta markkinapaikalla laski hieman kesäkuusta heinäkuuhun, mikä kertoo osaltaan myös vireästä kaupankäynnistä kesänkin aikana. Etuovi.comin Asuntomarkkinat -sivun Markkinointiaika -datan mukaan keskimääräinen markkinointiaika laski erityisesti omakotitalo- ja paritalokohteiden osalta. Vuokraovi.comissa uusia vuokrakohteita julkaistiin heinäkuussa peräti 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Data-analyytikkomme Niina Matikainen tutki markkinapaikan dataa tarkemmin, lue lisää Etuovi-blogista – Asuntokauppa kesällä 2020: hakuja ennätysmäärä, omakotitalot kiinnostavat >