ASUMISEN MEDIATIEDOT

Asenne vuokra-asumiseen on muuttunut

Vuokra-asuminen -tutkimus tuo esiin myönteisen muutoksen vuokra-asumiseen suhtautumisessa

Toteutimme Vuokraovi.comissa kesän aikana laajan Vuokra-asuminen -tutkimuksen, jossa selvitimme mm. 

 milloin asunnon vuokraaminen on ajankohtaista
– kuinka pitkäksi aikaa vuokra-asuntoa etsitään
– mitkä ovat yleisimmät syyt alkaa etsiä vuokra-asuntoa
– onko suhtautuminen vuokra-asumiseen muuttunut
– mitkä ovat tärkeimmät vuokra-asunnon valintaperusteet
– koetaanko tärkeimmiksi sisäkuvat tyhjästä, kalustetusta/sisustetusta vai virtuaalisesti sisustetusta asunnosta

Tutkimukseen vastasi 1 436 Vuokraovi.comin satunnaisesti poimittua kävijää 3.-11.6.2020. Tutkimus oli osittain seurantatutkimus maaliskuussa 2018 toteutetulle tutkimukselle ja tuloksia on soveltuvin osin verrattu niihin.

Tutkimukseen vastanneista 76 % etsi vuokra-asuntoa itselleen tai perheelleen. Vuokra-asuntoa etsivistä yli puolet kertoi asunnon vuokraamisen olevan ajankohtaista heti sopivan asunnon löydyttyä. Valtaosa (82 %) etsi vuokra-asuntoa pitkäaikaiseksi asunnoksi, jossa aiotaan asua yleisimmin yli 5 vuotta. Vuokra-asunnon etsimisen aloittamiseen olivat yleisimmin olleet syynä tilantarve, tarve löytää asunto edullisemmalla vuokralla ja tyytymättömyys vanhaan asuntoon.

Katso tarkat tulokset alla olevista dioista:

 

.
Alla olevasta diaesityksestä näet kätevästi tarkat tulokset näistä yllä mainituista
aiheista.

Tutkimus toi esiin, että yleinen suhtautuminen vuokra-asumiseen koettiin muuttuneen myönteisemmäksi viime aikoina. Vuokra-asunnossa asuvista 44 % ja omistusasunnossa asuvista 54 % koki suhtautumisen muuttuneen selvästi tai jonkin verran myönteisemmäksi. Perusteluiksi mainittiin, että vuokra-asuminen on yleistynyt ja niiden taso on noussut, suhtautuminen omistamiseen on yleisesti muuttunut, vuokra-asuminen on joustavampaa työ- tai elämäntilanteen muuttuessa ja vuokralla asuminen nähdään nykyisin ihmisten omaksi valinnaksi eikä pakon sanelemaksi vaihtoehdoksi.

Kysyimme myös vuokra-asuntoa etsiviltä mitkä asuntoon, taloyhtiöön, asuinalueeseen ja vuokrasopimukseen liittyvät asiat ovat tärkeitä valintaperusteita erilaisia vuokra-asuntovaihtoehtoja arvioidessa. Kaikkein tärkeimmät valintaperusteet olivat vuokran suuruus, asunnon kunto, asunnon sopiva koko, asuinalueen hyvät liikenneyhteydet ja asunnon pohjaratkaisu.

Tällä kerralla kysyimme lisäksi vuokrailmoitusten kuvien tärkeydestä. Tulokset kertovat, että kuvia asunnosta tyhjillään pidetään selvästi kaikkein tärkeimpinä. Myös avoimissa kehitystoiveissa monein vastaajien toiveet liittyivät juuri kuviin. Vastaajat toivoivat laadukkaampia kuvia, joita olisi jokaisesta huoneesta ja niin, että niissä näkyisi myös näkymät ikkunoista. Lisäksi muistutettiin pohjakuvan tärkeydestä.

Katso tarkat tulokset alla olevista dioista:

.
Alla olevasta diaesityksestä näet kätevästi tarkat tulokset näistä yllä mainituista
aiheista.